Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

9,95

Nehemia, de biddende schenker

Dit boek verhaalt ons van Nehemia, die als schenker aan het hof van Arthahsasta tot zegen is geweest voor het volk van Israël. Door Gods Geest is dit boek opgenomen in de Bijbel. Het leert ons dat ook jongeren genade nodig hebben om de Heere oprecht lief te hebben. Nehemia is ons daarin een voorbeeld.

Schrijver: J. Boeder