Tabitha

Tabitha

Tabitha

Tabitha

Tabitha

Tabitha

Tabitha

Tabitha

Informatie over Tabitha

Abonnement via de vereniging

Tabitha is hét blad van de VBGG. Vier keer per jaar ontvangen alle leden van bij de VBGG aangesloten verenigingen Tabitha. Het blad verschijnt in februari, mei, september en december. Lidmaatschap wordt bekostigd via de contributie van de vrouwenvereniging. Eenmaal per jaar vragen wij een vrijwillige bijdrage.

U leest nieuws, weergaven van referaten, impressies van onze vakantieweken, interviews, recepten, artikelen over actuele, bezinnende en/of opvoedkundige thema’s, vrouwen in de kerkgeschiedenis, een column, etc.

In de rubriek ‘Meeleven’ wordt meeleven gevraagd van leden door leden. 

Algemene vragen over Tabitha of lidmaatschap kunt u stellen aan mevr. J.P. de Witte-Dorst via [email protected].

Wijzigingen doorgeven

Geef tijdig de wijzigingen van het ledenbestand van uw vrouwenvereniging aan ons door. Zo blijft de ledenadministratie kloppend. Adreswijzigingen en aan- of afmeldingen van een lid kunt u via één van de knoppen doorgeven.

Persoonlijk abonnement

Bent u geen lid van de vrouwenvereniging en wilt u graag Tabitha ontvangen? Dat kan. Kies dan voor een persoonlijk abonnement. U betaalt slechts € 5,00 per jaar (met ingang van september 2024 € 7,50 per jaar). U ontvangt in de maand mei een factuur. Om een persoonlijk abonnement aan te vragen, klikt u op de knop ‘Persoonlijk abonnement’.

Rubriek ‘Meeleven’

Aanvragen voor de rubriek ‘Meeleven’ kunt u sturen naar [email protected]

Grootletter

Tabitha is beschikbaar in grootletterversie. Heeft u belangstelling? Opgave is mogelijk via CBB (0341) 565477 of [email protected]).

Ook mooi om cadeau te geven!