Bestuur

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrouwenbond (VBGG) wordt gevormd door een predikant als voorzitter, een presidente en 9 bestuursleden met ieder een eigen taak. Gezamenlijk zet het bestuur zich in om alle vrouwenverenigingen binnen de Gereformeerde Gemeenten te dienen.

Ds. A. Verschuure
voorzitter

Mw. M.A. Heikoop-Gorter presidente, contactpersoon vakantieweken voor mensen met een beperking
contact

Mw. R. Roepert-van ‘t Zelfde
secretaresse
contact

Mw. L. Martinu-Hol
penningmeesteresse
algemeen adjunct
contact

Mw. P. Bostelaar-Sparling
beheer lectuur
contact

Mw. M. Crum-Dooge
beheer creatief
contact

Mw. G.J. Kamp-Kreijkes
beheer geluidsopnames
contact

Mw. J.J. Steenstra-Huisbrink
contactpersoon bondsdag
contact

Mw. M.J. van Velzen-Struik
redactie Tabitha
contact

Mw. J.P. de Witte-Dorst
ledenadministratie Tabitha,
contactpersoon vakantieweken ouderen
contact

Mw. M. de Zwart-Buijs
contactpersoon sprekerslijst
contact