Samenwerking

Samenwerking

Samenwerking

Samenwerking

Comité Vrouwenbonden

Samen met de Hervormde Vrouwenbond, de Hersteld Hervormde Vrouwenbond en de Vrouwenbond van de Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen vormen we een samenwerkingsverband, het Comité Vrouwenbonden. Als comité houden we ons op de hoogte van allerlei maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die de vrouw en het gezin aangaan. Het comité vergadert jaarlijks, waarbij eveneens politici van SGP en ChristenUnie vertegenwoordigd zijn. Het comité is verder vertegenwoordigd in het Platform Waarden en Normen en het Platform Zorg voor Leven.