Doelstellingen

Doelstellingen

Doelstellingen

Doelstellingen

Doelstellingen

Doelstellingen

Doelstellingen

Doelstellingen

De doelstellingen van de Vrouwenbond

De Vrouwenbond wil vrouwen ondersteunen bij hun taak. Hiervoor laat zij zich leiden door het voorbeeld van drie Maria’s uit de Bijbel.

  • Luisteren naar Gods Woord
    Maria, de zus van Martha en Lazarus, zittend aan de voeten van de Heere Jezus, is het voorbeeld van een luisterend oor.
  • Samenbinden in de gemeente
    Maria, de moeder van Johannes Markus, haar huis openstellend voor de gemeente om samen te bidden, is het voorbeeld van het kloppende hart in de gemeente.
  • Dienen met goederen
    Maria Magdalena, de Heere Jezus dienend van haar goederen, is het voorbeeld van de dienende hand.

Beleidsplan

Onder leiding van de werkgroep Toekomstvisie heeft de Vrouwenbond een beleidsplan voor 2023-2028 vastgesteld. In dit beleidsplan zijn missie, visie, kernwaarden en strategie omschreven. In het besef dat de toekomst niet in onze handen ligt, zijn er enkele uitspraken met het oog op de toekomst gedaan. Klik hier om het beleidsplan te lezen.

Bijeenkomsten

Om aan de ondersteuning daadwerkelijk gestalte te geven, organiseren wij verschillende bijeenkomsten en activiteiten. Ontmoeting en bezinning zijn hierbij twee belangrijke pijlers. Daarom bent u als plaatselijke vrouwenverenigingen heel hartelijk welkom op de hieronder genoemde bijeenkomsten. Kijk voor de actuele data bij Agenda.

Bondsdag

De bondsdag is een bijzondere dag! Elk jaar ontmoeten we vanuit het hele land veel (oud)bestuursleden, leden van vrouwenverenigingen en belangstellenden. De betrokkenheid is altijd groot. Onze voorzitter, ds. A. Verschuure, heeft de leiding. Een predikant verzorgt een referaat. In de pauze is er ruimte voor ontmoeting en zijn er diverse producten te koop. Het programma kent een gevarieerde invulling, afhankelijk van het onderwerp of thema van die dag. Met bijvoorbeeld een interview, vraaggesprek en een muzikaal intermezzo.
De bondsdag vindt plaats in Veenendaal op een dinsdag in april. De dag begint om 10.00 uur en duurt tot circa 15.00 uur.

Regiobijeenkomst

In het voorjaar en najaar vinden er verspreid door het land regiobijeenkomsten plaats. De omliggende vrouwenverenigingen van de betreffende plaats ontvangen hiervoor een uitnodiging. Dat geldt in ieder geval de vrouwenverenigingen die binnen die classis vallen. Heeft uw vereniging geen uitnodiging ontvangen en wilt u toch graag komen? Geef dan via het contactformulier het aantal bezoekers aan ons door. Belangstellenden zijn ook altijd hartelijk welkom. Zij hoeven zich niet aan te melden.
Regioavonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 22.00 uur. Regio-ochtenden starten om 09.30 uur en eindigen om 11.45 uur. Regiodagen duren van 10.00 uur tot circa 14.30 uur.

Jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering komen de huishoudelijke zaken van de Vrouwenbond aan bod, zoals het jaarverslag, de financiële verantwoording en de bestuursverkiezing. Daarnaast benutten we deze dag door met bestuursleden en leden van vrouwenverenigingen na te denken over actuele en relevante onderwerpen met betrekking tot het verenigingsleven. Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van workshops. Hierbij geldt dat ontmoeting en uitwisseling van ervaringen als heel waardevol wordt ervaren. Ook is er lectuur en handwerkmateriaal te koop. De jaarvergadering vindt plaats in Opheusden. De dag begint om 10.00 uur en eindigt om circa 15.00 uur.