Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

U kunt gedichtenbundels, samenspraken of verhalen rondom Kerst en Pasen, brochures met referaten en boeken bestellen bij het Lectuurfonds:

 

Door lijden tot heerlijkheid Door lijden tot heerlijkheid J.P. de Witte-Dorst

De Heere Jezus betoonde Zijn zorg aan Zijn volgelingen: op Golgotha, maar ook op de opstandingsdag.
De samenspraak wordt afgewisseld met gedichten en te zingen psalmen.

€ 1,80 Aantal:
De binnenkamer De binnenkamer ds. A.T. Huijser

In deze brochure wordt de noodzaak van het hebben van een binnenkamer onderstreept.
Ook om bewust tijd vrij te maken en gelegenheid te zoeken om in alle rust in het
verborgene alles voor de Heere neer te mogen leggen. Van nature, maar ook na
ontvangen genade zijn we vaak zo dor, doods en onwillig. Toch blijft de opdracht
gelden: ‘Ga in uw binnenkamer…’ En de verhoring van het gebed kan alleen plaatsvinden om
de verdienste van de Heere Jezus.

€ 2,00 Aantal:
Weerklank op de Heidelberger Catechismus Weerklank op de Heidelberger Catechismus E. van Oosterom

Een complete berijming van de inhoud van ons Troostboek, zeer
geschikt om in gezins- of verenigingsverband te zingen. Een unieke uitgave!

€ 3,95 Aantal:
De Ziekentroost De Ziekentroost ds. C. van Ruitenburg

De Ziekentroost achter in onze Bijbel lijkt een wat vergeten geschrift. Toch heeft het een zeer rijke inhoud, omdat het een samenvatting is van wat de Bijbel zegt over de enige troost in leven en in sterven. De 24 hoofdstukjes behandelen in notendop de gereformeerde leer, waarbij de nadruk ligt op het naderende levenseinde. In deze brochure is de gehele Ziekentroost met de Bijbelvindplaatsen van alle teksten opgenomen, een referaat en vragenbeantwoording over de Ziekentroost door ds. Van Ruitenburg.
Een unieke uitgave!

€ 4,25 Aantal:
Bundel met 5 onderwerpen Bundel met 5 onderwerpen dhr. W. Droogers

De Machtige Jakobs, Twee rechterhanden, Nu niet zien... Straks mogen zien!, Hoe horen we?
Gewonnen zonder woord. De onderwerpen kunnen zowel individueel als in groepsverband
gelezen worden, of zijn te gebruiken als uitgangspunt voor Bijbelstudie.

€ 3,00 Aantal:
Meeleven!? Meeleven!? Ds. A. Schreuder

Meeleven is een uiting van naastenliefde, persoonlijk of als lid van de vrouwenvereniging. In deze brochure geeft ds. Schreuder handvatten om op een goede manier mee te leven in situaties van zorg, verdriet en rouw. Naast de lezing en uitgebreide vragenbeantwoording die gehouden zijn op onze Besturendag, zijn ook twee Bijbelstudies met vragen opgenomen.

€ 2,20 Aantal:
Licht in de duisternis - samenspraak over de Kerkhervorming Licht in de duisternis - samenspraak over de Kerkhervorming Mevr. M.H. Karels-Meeuse

In deze brochure worden gebeurtenissen verhaald van de periode voor en tijdens de Reformatie. Bekende en minder bekende reformatoren en hun vrouwen komen voor het voetlicht met een persoonlijke noot. De samenspraak wordt afgewisseld met gedichten en te zingen psalmen.

€ 2,00 Aantal:
Gedichtenbundel nr. 27 Gedichtenbundel nr. 27

Gevarieerde gedichten van o.a. M. Blonk, F. van der Schoot-van Dam en W. Droogers

€ 2,20 Aantal:
Gedichtenbundel nr. 28 Gedichtenbundel nr. 28

In deze bundel zijn acht gevarieerde gedichten te vinden van o.a. Maarten Luther, John Bunyan en M. Blonk.

€ 2,20 Aantal:
Kerstsamenspraak 'In doeken gewonden...' Kerstsamenspraak 'In doeken gewonden...' M.A. Heikoop-Gorter

De herders ontvingen van de engelen in Efratha's velden een teken over het geboren Kindeke. De rijke betekenis van dit teken wordt in deze samenspraak uiteengezet.

€ 1,80 Aantal:
Bijbelstudieboekje 2016 Bijbelstudieboekje 2016

Hierin de volgende onderwerpen met bijpassende vragen: Verlost om te dienen, Want zie, de dag komt!, Zie, het Lam Gods en Johannes onthoofd.

€ 1,00 Aantal:
Bondsdagboekje 2017 'Wat zijn u deze stenen?' Bondsdagboekje 2017 'Wat zijn u deze stenen?'

Deze jubileumbrochure bevat naast de lezing en vragenbeantwoording door ds. C.A. van Dieren een vraaggesprek met twee kernstafleden uit de vakantieweken voor mensen met een beperking. Ook de openingsmediatie en het slotwoord van ds. A. Verschuure, de jubileumactie, de presentatie van de nieuwe ‘Tabitha’ en het gedicht ‘Uw trouw is groot’ zijn in dit boekje opgenomen.

€ 2,50 Aantal:
Bondsdagboekje 2016 'Een vreemdeling hier beneden' Bondsdagboekje 2016 'Een vreemdeling hier beneden' ds. A. Verschuure, ds. G. Bredeweg, dhr. L.A. Jansen en Lydia Roukens

In deze brochure worden de verschillende facetten van de Bijbelse noties ‘vreemdeling’ en ‘vreemdelingschap’ toegelicht, waarbij ook het geestelijk aspect van beide uitgebreid aan de orde komt.
In een forumgesprek met Lydia Roukens van de stichting ‘Voice of Hope’ en dhr. L.A. Jansen uit Amersfoort krijgt hulp aan vreemdelingen/vluchtelingen de aandacht. Dit betreft zowel evangelisatiewerk als praktische hulpverlening in de kerkelijke gemeente en daarbuiten.
Het mooie gedicht ‘Leer en leid mij’ (als een pelgrim) van Chr. de Priester completeert het geheel.

€ 3,00 Aantal:
Tijdgeest Tijdgeest Ds. P. van Ruitenburg

46 overdenkingen over de tijd waarin we leven, waarin het zichtbare belangrijker schijnt dan het onzichtbare.

€ 7,50 Aantal:
De vrede verkondigd De vrede verkondigd Ds. A.H. Verhoef

‘Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede dengenen die verre zijn, en dengenen die nabij zijn, zegt de Heere en Ik zal hen genezen.’ (Jesaja 57:19). Deze boodschap klinkt door in alle tien preken.

€ 7,50 Aantal:
Elia, de man Gods Elia, de man Gods Ds. J. Schipper

Vanuit twaalf overdenkingen wordt vanuit de geschiedenis van Elia steeds gewezen op de Meerdere van Elia; Christus.

€ 6,95 Aantal:
De Bruidegom komt! De Bruidegom komt! Ds. G. Hoogerland

Deze drietal preken bepalen ons bij de ernst van de tijd. Door alles heen mag ook de boodschap klinken van een weg ter ontkoming, een weg ter zaligheid.

€ 4,95 Aantal:
Ademtocht Ademtocht Ds. G.M. de Leeuw

Het gebed wordt wel de ademtocht der ziel genoemd. In 53 overdenkingen worden zaken aan het hart gelegd die betrekking hebben op het persoonlijke, het gezins- en het geestelijke leven. Praktisch en pastoraal.

€ 10,00 Aantal:
Het gezin Het gezin J. de Jager (met voorwoord van ds. B.J. van Boven)

In dit boekje wordt het Bijbels fundament van het gezin als cel van de samenleving uiteengezet met praktische handreikingen m.b.t. de opvoeding.

€ 4,95 Aantal:
Het allergrootste gewin Het allergrootste gewin Ds. A.F. Honkoop

Bundel met twaalf preken waarin steeds wordt gewezen op het Lam Gods en Zijn verzoenende offerande.

€ 6,95 Aantal:
Woorden van hoop Woorden van hoop H.J. de Jongste-Huisman en M. Quist

Dit bijzonder mooie (geschenk)boekje is bedoeld om samen te lezen met mensen met een beperking in het denkvermogen vanwege bv. dementie of een beroerte.
Op iedere bladzijde staat een uitgeschreven psalmvers met daaronder de uitleg. Op de bladzijde ernaast staat een foto, waardoor de inhoud van de psalm des te meer aanspreekt

€ 12,50 Aantal:
Geloof en beproeving Geloof en beproeving Ds. J.J. van Eckeveld

Meditaties over het leven van Abraham met lessen voor ons persoonlijk leven. Dit mooie boek over een stukje heilsgeschiedenis is voorzien van kleurenfoto's en kaderteksten met verhelderende toelichting.

€ 10,00 Aantal:
Geboren, Opgestaan en Uitgestort Geboren, Opgestaan en Uitgestort Ds. P. van Ruitenburg

Een drietal (cadeau)boekjes waarin de heilsfeiten van Kerst, Pasen en Pinksteren aan de orde komen. In alle delen klinkt het werk van een Drie-enig God door.

€ 10,00 Aantal:
Stille overdenking Stille overdenking Mary Winslow

Mary Winslow heeft veel stichtelijke brieven nagelaten aan familie, vrienden en bekenden. Haar zoon Octavius Winslow selecteerde daaruit korte leesstukjes, die de inhoud vormen van dit boek. Ze bevatten een woord voor iedereen en dienen tot waarschuwing, verootmoediging en vooral ook tot vertroosting.

€ 14,90 Aantal:
Opvoedingsreis Opvoedingsreis Frans en Andrea van Hartingsveldt

Met behulp van dit boek wordt nagedacht over het doel van de opvoeding, de weg daar naar toe en de bagage die voor ouders en kinderen op die reis nodig is. Elk hoofdstuk heeft een Bijbelgedeelte als uitgangspunt, waarna lijnen getrokken worden naar de dagelijkse praktijk. Vragen en een casus brengen de onderwerpen dichtbij.

€ 9,95 Aantal:
Opvoedingsreis deel 2 Opvoedingsreis deel 2 Frans en Andrea van Hartingsveldt

In dit tweede deel wordt een concrete invulling van de godsdienstige opvoeding of huisgodsdienst aangereikt zoals het bidden en Bijbellezen met kinderen, het meegaan naar de kerk en de invulling van de zondag.

€ 9,95 Aantal:
Dagelijks volgen Dagelijks volgen A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

Verschillende Bijbelgedeelten werpen licht over de 'taakomschrijving' voor het leven van een vrouw. Aan de hand van twaalf Bijbelstudies wordt verder ingegaan op dit actuele onderwerp. Geschikt voor persoonlijk gebruik of in verenigingsverband.

€ 8,95 Aantal:
Rebekka volgen – Bijbelstudies voor vrouwen deel 3 Rebekka volgen – Bijbelstudies voor vrouwen deel 3 A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

Wat een vragen en raadsels waren er in Rebekka’s leven! Maar de Heere wijst de weg en geeft antwoorden, die grote gevolgen hebben voor het leven van dag tot dag. In 10 Bijbelstudies worden vanuit het leven van Rebekka lessen aangereikt voor nu.

€ 8,95 Aantal:
Want Hij is onze Vrede - Gedichtenbundel Want Hij is onze Vrede - Gedichtenbundel dhr. W. Droogers

Op een eenvoudige en herkenbare manier wordt in deze gedichten Gods goedheid en genade
voor zondaren verwoord. Met name aan de heilsfeiten wordt aandacht geschonken.

€ 6,50 Aantal:
Verzilverde boekenlegger Verzilverde boekenlegger

Verzilverde boekenlegger met bondslogo. Te bestellen door besturen van vrouwenverenigingen; een mooi cadeau bij jubilea of afscheid van bestuurs)leden.

Deze prijs is verborgen. Aantal: