Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

13,90

Het Kind van Bethlehem

Vijf preken over de geschiedenis van de wijzen uit het oosten en de vlucht naar Egypte. Duidelijk komt uit dat de Heere Zijn raad volvoert. De zaligheid van de Kerk ligt vast in Christus. De preken bevatten veel geestelijk onderwijs.

Auteur: ds. A.T. Huijser