Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

15,90

Gods weg is volmaakt

In “Gods weg is volmaakt” liggen geestelijke en praktische toepassingen vanuit het bekende Bijbelboek Ruth. De wonderlijke wegen die de Heere houdt. Ongedachte wegen, dwars door mensenkeuzes heen. Er worden lijnen getrokken naar het geestelijk huwelijk tussen Christus en een zondaar. Zijn weg is volmaakt.

De hoofdstukken sluiten af met gespreksvragen. Dit maakt het boek daarom uitermate geschikt voor zowel verenigingen als persoonlijk gebruik.

Schrijver: ds. H. Hofman