Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

14,90

Een open boek

Dit boek is een handreiking rondom openheid.

De schrijfster behandelt vanuit Bijbels oogpunt praktisch en eerlijk verschillende thema’s rondom openheid. Hoe kunnen we samen in onze relatie of in ons huwelijk voldoende emotionele verbondenheid ervaren? Hoe kunnen wij binnen ons gezin open praten over seksualiteit, huisgodsdienst, mediagebruik of over onze sterfdag? Hoe ga je om met kinderloosheid? Of met je kind dat worstelt met andersgeaard-zijn? Op welke manier kun je er zijn voor je ernstig zieke vriendin? Zomaar een greep uit de vragen die in dit boek zijn opgenomen. Alle 24 hoofstukken beginnen met een klein verhaaltje en sluiten af met enkele vragen om samen of in groepsverband te bespreken. Daarnaast zijn er in ieder hoofdstuk wat praktische handreikingen opgenomen.

Schrijver: Abigaïl Janse-Pieterman