Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

2,50

De vrouw in Gods Koninkrijk

In zowel het Oude als het Nieuwe Testament wordt de positie en taak van de vrouw opmerkelijk positief verwoord, o.a. door de apostel Paulus in zijn brieven.

Schrijver: ds. W. Harinck