Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

Lectuur

11,95

Brieven van een lieve moeder en oma

Mary – de moeder van ds. Octavius Winslow – heeft een veelbewogen leven gehad. Ze was met haar tien kinderen nog maar kort naar New York geëmigreerd, toen haar jongste dochtertje overleed. Voordat het meisje was begraven, kreeg ze bericht van overzee dat haar man was gestorven. De Heere bemoedigde haar echter met de belofte dat haar gezin in de hemel weer compleet zou zijn. Uit de vele brieven aan haar kinderen en kleinkinderen blijkt wat haar diepste verlangen was, namelijk om dicht bij de Zaligmaker te leven. Dat gunde ze ook haar nageslacht. Ze leefde mee in zorg en verdriet, maar bovenal wees ze op Hem bij Wie alleen ware troost en rust voor de ziel te vinden is.

Schrijver: Mary Winslow (1774-1854)