Regiobijeenkomsten

In het voor- en najaar organiseert de Vrouwenbond verspreid door het land regiobijeenkomsten. De vrouwenverenigingen van naastgelegen gemeenten (in ieder geval vanuit dezelfde classis) ontvangen ongeveer vier weken voor de betreffende datum hiervoor een uitnodiging....