Bondsdag

Ieder jaar komen op een dinsdag in april honderden vrouwen uit het hele land naar Veenendaal voor een dag van bezinning en ontmoeting. De Bondsdag is een bijzondere dag. Besturen en leden van vrouwenverenigingen, maar ook veel belangstellenden komen bijeen in de...

Regiobijeenkomsten

In het voor- en najaar organiseert de Vrouwenbond verspreid door het land regiobijeenkomsten. De vrouwenverenigingen van naastgelegen gemeenten (in ieder geval vanuit dezelfde classis) ontvangen ongeveer vier weken voor de betreffende datum hiervoor een uitnodiging....

Regiodag

Tweejaarlijks worden verspreid over het land in januari en februari drie regiodagen gehouden. Het thema van deze dag wordt uitgewerkt in een referaat. Via een groepsbespreking wordt nader op het onderwerp ingegaan. Op de regiodagen zijn alle (bestuurs)leden van onze...

Jaarvergadering

Op de vierde dinsdag in september bespreken we in het kerkgebouw van Opheusden ’s morgens de huishoudelijke zaken van de bond. ’s Middags is er een spreker. Op deze dag zijn alle (bestuurs)leden van de vrouwenverenigingen welkom. Bethelkerk te Geldermalsen Alle...

Besturendag

Alle bestuursleden van zendings- en vrouwenverenigingen ontmoeten elkaar tweejaarlijks rond een thema. Op de besturendag, voorheen presidentesvergadering, ontmoeten alle presidentes, maar ook de andere bestuursleden elkaar tweejaarlijks rond een thema. Van elke...

Toerustingbijeenkomst

Vrouwenverenigingen organiseren een bijeenkomst met een deskundige onder ambtelijke leiding. Hoe zo’n bijeenkomst te organiseren is, vindt u in de brochure, die in 2009 door de Vrouwenbond werd uitgegeven. Waarom is toerusting zo belangrijk?...