Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Informatie over Vermeldenswaardig

Hoe kunt u het verslag van een vermeldenswaardig feit aanmelden?

  • Nadat het jubileum of afscheid herdacht is, maakt u een kort verslag daarvan.
  • Dit verslag kan per e-mail verzonden worden aan: secretaresse@vrouwenbondgergem.nl 
  • Ook een foto kan meegestuurd worden.
  •  

Wilt u bezoek van de Vrouwenbond bij het herdenken van een verenigingsjubileum van 25-40-50-75 of 100 jaar? Stuur dan een uitnodiging naar: secretaresse@vrouwenbondgergem.nl

Contact opnemen