Jubileum

Jubileum

Jubileum

Jubileumactie ‘Beperking over grenzen’

In 2022 bestaat de Vrouwenbond 75 jaar. De bij de Vrouwenbond behorende Commissie vakantieweken bestaat 50 jaar. In verband met beide jubilea is in samenwerking met de aangesloten vrouwenverenigingen een jubileumactie op touw gezet. De ontvangen gelden besteden we aan drie projecten die gerelateerd zijn aan ouderen en mensen met een beperking, maar dan ‘over landsgrenzen’.

Giften of collectes voor de jubileumactie kunnen tot D.V. 1 april 2023 worden overgemaakt op NL96 RABO 0158 561899 ten name van de Vrouwenbond Ger. Gem. onder vermelding van ‘gift jubileumactie’.

Nigeria

In Nigeria hebben relatief veel kinderen een beperking door slechte hygiëne en een gebrek aan medische zorg. Deze kinderen worden vaak gezien als economische last, waardoor velen verwaarloosd worden. Zij staan letterlijk buiten de maatschappij.

Projectdoel: Het geven van oogscreenings voor kinderen door het hele land. Door deze screening kunnen oogziektes worden gediagnosticeerd en behandeld. Zo kan blindheid, menselijkerwijs gesproken, worden voorkomen.

Daarnaast wordt er Bijbelse lectuur beschikbaar gesteld voor leerlingen van basis- en middelbare scholen.

Oekraïne

Mensen met een beperking hebben in Oekraïne te maken met stigmatisering, verwaarlozing en armoede. Er zijn nauwelijks sociale voorzieningen om hen te ondersteunen. Ook (Joodse) ouderen worden gemarginaliseerd en verwaarloosd. Velen van hen komen hun huizen niet meer uit door (lichamelijke) beperkingen.

Projectdoel: Hulp aan ouderen en mensen met een beperking, hetzij in de vorm van ontspannende activiteiten, hetzij noodhulp in verband met de oorlog in Oekraïne.

Tijdens deze activiteiten gaat Gods Woord steeds open!

 

Westbank

Kinderen met een beperking, die opgroeien op de Westbank, hebben het niet makkelijk. In de Arabische cultuur is een handicap een straf van Allah en dat maakt hun leven extra zwaar. Maar er is hoop: Palestijnse christenen zien het als hun taak om deze kinderen te helpen en zo een christelijke handreiking te doen naar hun omgeving.

Projectdoel: Ontspannende activiteiten voor (familieleden van) kinderen met een beperking en het aanbieden van behandelingen, zoals fysiotherapie en logopedie.

Daarbij worden boekjes uitgereikt van de serie ‘Vertellingen bij de Bijbel’ van ds. C.J. Meeuse.

 

Actie-artikelen

Voor de jubileumactie zijn de volgende artikelen te koop en te bestellen via de vrouwenvereniging of E: [email protected]

  • Tabitha en andere Bijbelse vrouwen – 25 meditaties geschreven door ds. A. Verschuure prijs 10,90
  • De vlucht van Vasyl en Irina – jeugdboek (vanaf 9 jaar) geschreven door mevr. J. Kranendonk-Gijssen prijs 9,95
  • Puzzel ‘Tabitha’ 1000 stukjes prijs 15,-
  • CD ‘U Die ons helpen wilt’ – met medewerking van mannenkoor ‘Jubilate Deo’ en kinderkoor ‘De kleine lofstem’ prijs 15,-
  • Schoonmaakdoekjes nat en droog ineen prijs 1 doek 5,- 4 doeken voor 15,- 
  • Fotokaarten 10 stuks assorti prijs 10,-

Kijk voor ideeën en tips die verenigingen voor de actie op touw hebben gezet, op de pagina ‘Inspiratie’.