Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Geschiedenis

De geschiedenis van:

- Bond van Vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten

- Vakantieweken voor mensen met een beperking (CVB)

- Vakantieweken voor ouderen (CV50+)

- Comité Vrouwenbonden - zie bij Activiteiten / Overige

 

De geschiedenis van onze Vrouwenbond

 

Klein en gering…

“De Meisjesvereniging der Gereformeerde Gemeente te Axel zou gaarne een ring vormen met eventuele andere Meisjesverenigingen in Zeeland. Secretaresse is mej. A.N. de Feyter…” Deze advertentie stond in ‘De Banier’ van september 1946. Het duurde nog tot 7 april 1947 eer de meisjesvereniging te Lisse een ‘besturen-vergadering’ belegde. Bestuursleden van andere meisjesverenigingen waren aanwezig en luisterden naar een inleiding van ‘mejuffrouw zuster’ M. den Hertog te Mijdrecht. Ds. A. Verhagen, toen predikant te Lisse, had de leiding. Op deze vergadering werd het Landelijk Verband van Meisjesverenigingen der Gereformeerde Gemeenten opgericht. Ds. Verhagen werd erevoorzitter,

mej. W. den Hertog te Nieuwer ter Aa werd presidente.

 

De eerste Landdag

In augustus 1948 werd de eerste ‘Landdag’ gehouden in het kerkgebouw aan de Boothstraat te Utrecht. Ds. Verhagen sprak in zijn openingswoord: “Het is mij een aangename taak dit eerste samenzijn van onze meisjesverenigingen te openen. Er spreekt de grote saamhorigheid uit, dat we allen tot één gemeente, tot één volk behoren en mocht dit dan ook in het verdere van deze dag tot uiting komen. Allerwegen is er verbreking en verwoesting. Ons opkomend geslacht wordt daardoor bedreigd. Het gevaar om afgevoerd te worden van hetgeen ons dierbaar moet zijn, is ontzaglijk groot. Daarom is het mij tot blijdschap u een hartelijk welkom te mogen toeroepen (…) Ik sta nu ruim veertig jaar in het ambtelijke leven, doch een vergadering als deze beleefde ik nimmer tevoren. Houdt u deze dag aan de leiding en de orde in de vergadering om zodoende gezellig bijeen te zijn. De wijze, waarop wij samen zijn en ons werk hopen te verrichten, mogen in de gemeenten een gunstige indruk wekken. Het geeft niet, dat het begin klein en gering is…”

 

Van Landelijk Verband naar Bond

In de eerste jaren van het Landelijk Verband waren het vooral meisjesverenigingen die zich daarbij aansloten. Na tien jaar waren er al 34. Maar het bleef niet bij meisjesverenigingen. Hoe langer hoe meer vrouwenverenigingen sloten zich aan. Op de Contactmiddag in oktober 1959 besloot het bestuur om de naam te veranderen. Voortaan was het: ‘Landelijk Verband van Meisjes- en Vrouwenverenigingen’. De woorden ‘Landelijk Verband’ werden drie jaar vervangen door ‘Bond’. Tegelijkertijd vond er een verschuiving plaats. Veel meisjesverenigingen wilden zich liever gaan aansluiten bij de Jeugdbond, die inmiddels ook openstond voor meisjes. Hun plaats werd ingenomen door vrouwenverenigingen of zendingskransen, die in de zestiger jaren werden opgericht, toen ds. G. Kuijt als zendeling naar Nieuw-Guinea was uitgezonden. Men was dan ook actief bezig om door middel van verkopingen geld voor de zending in te zamelen. Op Contactdagen waren prachtige handwerken te zien en werden nieuwe ideeën en patronen besproken.

Elk jaar was er een Bondsdag. De plaats van vergaderen wisselde in de beginjaren nogal eens. Vaak kwam men in Utrecht bijeen, maar Zeist of Gouda worden ook genoemd.

 

De Bond 25 jaar

Toen de Bond 25 jaar bestond, werd in gebouw ‘Tivoli’ in Utrecht een jubileumbondsdag gehouden. Het was toch wel heel bijzonder, dat mevr. W. den Hertog nog steeds presidente was. De secretaresse van de Bond, mevr. Hardon-Kievit, schrijft over haar: “Zij heeft alle Bonds- en Contactdagen meegemaakt… en hoe!! Aan het eind van elke vergadering gaf zij ons wat mee door haar eenvoudige, maar ernstige woorden. Menigeen ging weg, ontroerd over hetgeen zij gesproken had (…). Presidente, hartelijk dank! Tante Mijntje - zo mag ik het toch wel even zeggen? - heel veel dank voor alles, wat u voor onze Bond, maar ook voor ons bestuur en voor ons ieder persoonlijk geweest bent”.

Een belangrijk onderdeel van de jubileumvieren was het afsluiten van de Jubileumactie. De Bond bood aan gehandicapten van de gemeenten een week vakantie aan. Het geld was door de verenigingen bijeen gebracht.

 

Uitbreiding van het werk en veel wisselingen

Het werk van de Bond breidde zich gestaag uit. Er kwamen presidentesvergaderingen en besturendagen. Regelmatig ontmoetten de verenigingen elkaar op regionale vergaderingen. Op al die bijeenkomsten ging Gods Woord open.

Wisselingen waren er ook. In 1959 overleed ds. A. Verhagen. Zijn plaats als voorzitter werd ingenomen door ds. H. Rijksen. Ruim twintig jaar later moest hij deze taak beëindigen. Veel steun kreeg de Bond daarna van ds. D. Hakkenberg, die - na een jaar voorzitterschap van ds. H. Hofman - onze nieuwe voorzitter werd.

 

Ook het bestuur maakte heel wat wisselingen door. In 1974 - na 27 jaar! - nam de eerste presidente, mej. W. den Hertog, afscheid. Mevr. Z. Crum-Nieuwland volgde haar op en nam het werk over. In die jaren werd steeds duidelijker hoe er een ontwikkeling in de maatschappij gaande was, die steeds verder van God en Zijn Woord afvoerde en die in de wetgeving openbaar kwam. Door de nood gedreven werden toen grote samenkomsten belegd. De jaren, waarin veel gebeurde, snelden voort. In 1987 bestond de Bond 40 jaar. Een jubileumactie werd gehouden en een prachtig bedrag werd bijeengebracht voor gehandicapten in binnen- en buitenland.

In datzelfde jaar nam mevr. Crum afscheid en werd mevr. C.A. Kaslander-Goedegebuur in haar plaats gekozen. Mevr. Kaslander nam in 2002 afscheid. Daarna werd mevr. A. Teerds-Gertenbach presidente.

 

Vanwege een ernstig hartinfarct moesten we enkele jaren later ook van ds. Hakkenberg afscheid nemen. Ds. C.A. van Dieren nam zijn plaats in. Negentien jaar lang - vanaf 1990 was ds. Van Dieren onze voorzitter. In 2009 nam hij op de Huishoudelijke Vergadering afscheid van de Bond. Sinds september 2009 is ds. A. Verschuure onze voorzitter.

In 2017 nam -na dertig jaar Bondsbestuurlid, waarvan 15 jaar als presidente- mevr. Teerds afscheid. Zij werd opgevolgd door mevr. M.A. Heikoop-Gorter.

 

Niet in eigen kracht

Er is in de loop van de jaren veel gedaan, geschreven, gesproken. Daarin ontbreekt de zonde niet. Wat ligt er veel schuld in alles wat we doen. Mej. Den Hertog zei op de jubileumbondsdag in 1972: “We moeten er maar verwonderd over zijn, dat de Heere met zulke zondige mensen als wij zijn, nog te doen wil hebben. Och, konden we maar eens voor de Heere buigen, zoals het Hem toekomt!”

In 2017 mochten we ons 70-jarig jubileum herdenken. “Het geeft niet, dat het begin klein en gering is”, zei ds. Verhagen op de eerste Landdag. Dat ons werk maar klein en gering mag blijven. Dan hebben we Gods hulp nodig en blijft het onze bede:        

                                   Zie op ons neder in genâ

                                   Opdat ons werk voorspoedig ga;

                                   En scheld ons alle misdaân kwijt,

                                   O Heer’, Die vol ontferming zijt.

 

Jaartallen

Voorzitters

Plaats       

1947-1959        - ds. A. Verhagen - Kampen
1953-1959 - dhr. T. Molenaar (tweede voorzitter) - Rotterdam
1959-1981 - ds. H. Rijksen - Vlaardingen
1981-1982 - ds. D. Hakkenberg (waarnemend)            - Lisse
1982-1983 - ds. H. Hofman sr. - Gorinchem
1983-1990 - ds. D. Hakkenberg - Lisse
1990-1991 - ds. C.A. van Dieren (waarnemend) - Stolwijk
1991-2009 - ds. C.A. van Dieren - Stolwijk

vanaf 2009

- ds. A. Verschuure - Capelle a/d IJssel MW

 

Jaartallen          Presidentes                                                 Plaats 
1947-1974 - mevr. W. den Hertog - Nieuwer ter Aa
1974-1987 - mevr. Z. Crum-Nieuwland - Krabbendijke
1987-2002 - mevr. C.A. Kaslander-Goedegebuur - Zaltbommel
2002-2017 - mevr. A. Teerds-Gertenbach - Zwijndrecht
vanaf 2017 - mevr. M.A. Heikoop-Gorter - Tricht
     
Jaartallen          Bestuursleden                                             Plaats                  
1947-1950 - mevr. N. (den Hertog-)Kok - Veenendaal    
1947-1974 - mevr. C. Slinger - Lisse    
1947-1951 - mevr.(zr.) M. den Hertog - Mijdrecht    
1947-1965 - mevr. B. den Hertog-van de Veen - Utrecht    
1947-1952 - mevr. C. (van 't Kaar-)Tanger - Westzaan    
1950-1978 - mevr. M.F. Hardon-Kieviet - Oud-Beijerland    
1951-1982 - mevr. A.N. de Feyter - Axel    
1952-1978 - mevr. A. Brouwer - Lemmer    
1965-1970 - mevr. A.P. van Vliet-Okkerse - 's-Gravenhage    
1969-1970 - mevr. S.T. van Malkenhorst-Visser - Gouda    
1969-1983 - mevr. B.W. Hulsman - Nieuwer ter Aa    
1970-1979 - mevr. J. Beekman-Bossenbroek - Gouda    
1970-1980 - mevr. G. Hofman-van der Spek - Scheveningen    
1970-1986 - mevr. M.C. van Woerden-Verhoef - Lexmond    
1971-1987 - mevr. Z. Crum-Nieuwland - Krabbendijke    
1974-2002 - mevr. W.A. Both-van 't Geloof - Melissant    
1974-1984 - mevr. G. Uijl-Groenendijk - Vlissingen    
1978-1988 - mevr. L.P. Moree-Kranenburg - Nieuw-Beijerland    
1978-1997 - mevr. L. van der Spek-van der Spek - IJsselmuiden    
1979-2002 - mevr. C.A. Kaslander-Goedegebuur - Zaltbommel    
1980-1983 - mevr. E. Hakkenberg-van Arkel - Lisse    
1982-2000 - mevr. J.J. van Willigen-Kirpestein - Haren    
1983-2007 - mevr. J. de Blois-van Kempen - Krimpen a/d IJssel    
1983-1992 - mevr. K.A. Hartman-Brouwer - Goes    
1984-1990 - mevr. S.N. de Vries-Triemstra - Aagtekerke    
1986-1995 - mevr. C. Guiljam-Melis - Woerden    
1987-2017 - mevr. A. Teerds-Gertenbach - Zwijndrecht    
1988-2003 - mevr. G. Knapen-Faas - Utrecht    
1990-2001 - mevr. J. van Haaren-van der Spek - Amersfoort    
1992-2010 - mevr. J.C. Roest-van den Bos - 's-Gravenpolder    
1995-2001 - mevr. A. Kooij-den Besten - Zoetermeer    
1997-2015 - mevr. A. van Wolfswinkel-Blokland - Wageningen    
2000 - - mevr. G.J. Kamp-Kreijkes - Rijssen    
2001 - - mevr. J.C. Blijleven-de Niet - Barneveld    
2001 - - mevr. M. de Zwart-Buijs - Zoetermeer    
2002 - 2011 - mevr. J.M. Kaashoek-Kaashoek - Sint-Annaland    
2002 - 2007 - mevr. J. Kranendonk-Gijssen - Nunspeet    
2003 - - mevr. M. Crum-Dooge - Gorinchem    
2007 - - mevr. C. van de Craats-Bos - Terwolde    
2007 - - mevr. M.A. Heikoop-Gorter - Tricht    
2010 - - mevr. J.P. de Witte-Dorst - Wolphaartsdijk    
2011 - - mevr. J.A. de Jonge-Wiskerke

- Sommelsdijk

   
2014 - 2018 - mevr. G. Nobel-Hoogendoorn - Dirksland    
2017 - 

- mevr. P. Bostelaar-Sparling

- Elspeet

   
2018 mevr. G.A. Lassche-van Grol - Kootwijkerbroek    
2018 mevr. E. Martinu-Hol - Ridderkerk     

 

Geschiedenis van de vakantieweken voor mensen met een beperking

(Overgenomen uit: Jubileumboekje 1947-1972)

 

Wat er voorafging

Toen in het begin van 1971 in ons hoofdbestuur de herdenking van het 25-jarig bestaan van onze Bond ter sprake kwam, werd de gedachte geopperd om ter gelegenheid van dit jubileum iets voor anderen te doen. Omdat er ook al eens over gesproken was meer aandacht te geven aan onze gehandicapten, is toen het plan gerijpt aan gehandicapten van onze gemeenten een week vakantie aan te bieden. Vooral ook, omdat de sfeer op de reizen, die door het Rode Kruis georganiseerd worden, de laatste jaren zo veranderd is, dat onze mensen zich daar niet meer thuis kunnen voelen.

Op de bestuursvergadering van 4 maart 1971 werd besloten dit plan ten uitvoer te brengen en na te gaan welke mogelijkheden daarvoor bestonden. Om te beginnen werd er afgesproken op de eerstvolgende Bondsdag een collecte voor dit doel te houden. Verder stelden enkele dames uit het bestuur zich beschikbaar het plan nader uit te werken.

Op 18 maart 1971 werd in Lexmond een eerste oriënterende vergadering gehouden, waar iemand, die ervaring had met dit werk, voorlichting en waardevolle adviezen gaf.

Het was al spoedig duidelijk, dat er aan zo[n vakantieweek een enorme voorbereiding moest voorafgaan. We wilden daarbij wel steun van ter zake kundige mensen hebben en vroegen ds. Rijksen om advies. Van hem hoorden we, dat er bij de Commissie Zomerkampen van onze Jeugdbond ook plannen bestonden om voor gehandicapten een vakantieweek te organiseren. Hij adviseerde ons niet langs elkaar heen te werken, maar de krachten te bunden. Dit is dat ook gebeurd. Op zaterdag 1 mei 1971 werd in Gouda een vergadering belegd met vertegenwoordigers van de Jeugdbond en enkele dames van ons bestuur.

Op deze vergadering is de Commissie Vakantieweek Gehandicapten ingesteld, die sindsdien maandelijks heeft vergaderd om de vakantieweek zo goed mogelijk voor te bereiden.

In deze Commissie kregen zitting:

Namens de Jeugdbond en de Commissie Zomerkampen van de Jeugdbond:

- dhr. J.H. Doeven, Leiden

- dhr. M. Golverdingen, Amersfoort

- dhr. K. van der Knijff, Leiderdorp

- mevr. W.C. van der Knijff, Sommelsdijk

- mevr. E.G. ten Voorde, Teuge

Namens de Commissie Vakantieweken van onze Bond:

- mevr. G.T.C. Vermeulen, Vlaardingen

Namens ons hoofdbestuur:

- mevr. G. Hofman-van der Spek, Scheveningen

- mevr. B.W. Hulsman, Nieuwer ter Aa

- mevr. M.C. van Woerden-Verhoef, Lexmond

Als medisch adviseur werd dokter B. Tuinier te 's-Gravenzande aangezocht, die deze taak op zich wilde nemen en als zodanig lid werd van de Commissie.

Het voorzitterschap nam dhr. Golverdingen op zich, secretaris werd dhr. Van der Knijff, penningmeesteresse mevr. Van Woerden en algemeen-adjunct dhr. Doeven. De overige commissieleden kregen ieder hun eigen aandeel in de voorbereidingen van de vakantieweek. 

 

Wat er gedaan werd

Om te weten hoeveel gehandicapten er in onze gemeenten zijn en van welke aard hun handicap is, werden aan alle kerkenraden vragenlijsten daarover gezonden. Mevr. Hofman zorgde voor het contact met de kerkenraden. Mevr. Van der Knijff en mevr. Vermeulen verwerkten de gegevens van de teruggestuurde en ingevulde vragenlijsten. Niet alle kerkenraden zonden de vragenlijsten terug zodat de gegevens niet helemaal volledig waren. Aan de hand van het gemaakte overzicht kon nu worden nagegaan wie er voor de vakantieweek in aanmerking zouden komen. Het was de bedoeling ongeveer 40 gehandicapten in de leeftijd van 18 tot 35 jaar mee te vragen. Omdat er onder ons nog helemaal geen ervaring met dit werk was opgedaan, werd besloten om deze eerste keer nog geen bedpatiënten en zwaar gehandicapten uit te nodigen. 

Van degenen, die gevraagd werden om mee te gaan, reageerden enkelen niet positief. Sommigen hadden er geen belangstelling voor, anderen durfden niet. Toen is de leeftijdsgrens opgetrokken. Ieder die mee zou gaan, moest daarvoor toestemmingn hebben van de huisarts. Mevr. Vermeulen schreef de gasten aan en dokter Tuinier stelde zich in verbinding met hun huisarts.

Voor de verzorging van de gasten werd een 'staf' samengesteld, verdeeld in een hoofdstaf en stafleden. Zodra er iets bekend werd over een vakantieweek voor gehandicapten, hadden zich verschillende dames aangemeld om als verpleegster of helpster mee te gaan. Het was de taak van mevr Hulsman om met hen contact op te nemen en te zorgen voor een goede bezetting van de staf. Er was door mensen met ervaring geadviseerd om op 35 gasten 25 stafleden aan te nemen. Uiteindelijk gingen er 40 gasten en 26 stafleden mee.

In de tijd van voorbereiding is er ook meermalen contact geweest met de leidinggevende personen van het uitgekozen vakantieoord 'De Blije Werelt' in Lunteren, die ook waardevolle adviezen gaven.

Er moest heel wat worden afgeschreven en heel wat geregeld worden, voordat op 29 juli 1972 de gasten en stafleden elkaar in Lunteren konden ontmoeten.

 

Onze Jubileumactie

Om het benodigde geld voor deze vakantieweek bijeen te brengen, werd op voorstel van ons bestuur, in verband met het 25-jarig jubileum van onze Bond, de medewerking van de vrouwen- en meisjesverenigingen gevraagd. Op de Bondsdag op 25 mei 1971 werd er een collecte gehouden, die het begin vormde van onze Jubileumactie. Deze collecte brachte ruim fl 3.000,-- op! Dat was een goede start!

In het najaar van 1971 werd naar de verenigingen een circulaire gestuurd met het verzoek deze Jubileumactie verder te steunen en het benodigde bedrag, ongeveer fl. 13.500,-- zo mogelijk bij elkaar te brengen. Aan deze oproep is spontaan gehoor gegeven. Sommige verenigingen zonden direct een gift, anderen voerden de hele winter een actie. In 'De Saambinder' en 'Daniël' werd ook bekendheid aan de actie gegeven, zodat er ook van kerkenraden en particulieren giften binnen kwamen. Het was hartverwarmend om te merken, hoe er van alle kanten medewerking kwam. De opbrengst van de Jubileumactie was dan ook veel hoger dan we aanvankelijk durfden hopen. Het eindbedrag, fl. 20.733,49 was een verrassing!

 

Eindelijk was het zover!

De eerste vakantieweek voor gehandicapten van onze gemeente werd gehouden van 29 juli tot 5 augustus 1972 in 'De Blije Werelt' te Lunteren. In dit gebouw is een gedeelte helemaal aangepast aan het verblijf van gehandicapten en hun begeleiders.

De stafleden waren de avond tevoren al bij elkaar gekomen om de gang van zaken voor de komende week te bespreken en de werkzaamheden te verdelen. Ze konden toen ook kennismaken met elkaar en zij vormden al een eenheid, toe zij op zaterdagmiddag de gasten begroetten. Eerst was alles natuurlijk even vreemd en onwennig maar al heel gauw ontstond er tussen gasten en stafleden een groot gevoel van saamhorigheid.

Ds. D. Rietdijk van Veenendaal is bijna de hele week als geestelijk verzorger aanwezig geweest. Zijn hart trok telkens weer naar Lunteren. Dokter R. Schoonhoven uit Dordrecht ging mee om in voorkomende gevallen hulp te bieden. Van de Commissie Vakantieweken Gehandicapten behoorden vijf leden tot de hoofdstaf. Dhr. Van der Knijff had de algemene leiding, Mevr. Van Woerden trad op als gastvrouw; zij onderhield het contact met het bedienend personeel van 'De Blije Werelt'. Mevr. Hulsman voerde als maatschappelijk werkster gesprekken met de gasten over hun sociale omstandigheden. Mevr. Ten Voorde was recreatieleidster en mevr. Van der Knijff trad met mevr. C.M. van Blooys op als contactverpleegster. Uiteraard hielpen zij allen ook bij de verzorging van de gasten. De overige stafleden hadden bijna allemaal ervaring als verpleegster of Rode Kruishelpster. Onder hen was ook ons hoofdbestuurslid mevr. A.N. de Feyter.

Deze vakantieweek is bijzonder goed verlopen. Vanaf het begin heeft iedereen zich thuis gevoeld. Zowel de gasten als de stafleden hebben het als een voorrecht ervaren om deze week te mogen meemaken. We geloven, dat de Heere dit werk heeft willen zegenen!

 

Het werk gaat door

De Commissie Vakantieweek Gehandicapten kon met voldoening op de vakantieweek in Lunteren terugzien. We mogen wel zeggen, dat de nauwgezette voorbereiding voor een groot deel heeft bijgedragen aan het welslagen van deze week. Het was in zekere zin een experiment, dat met enige spanning tegemoet was gezien. Nu alles zo goed verlopen is, willen de commissieleden zich er helemaal voor inzetten om het werk voor gehandicapten door te laten gaan. Zij bereiden al weer nieuwe vakantieweken voor! Veel kerkenraden en particulieren geven financiële bijdragen, terwijl ook veel van onze verenigingen het als een opdracht zien om dit werk voor onze gehandicapten te blijven steunen.

Het werk zal ook uitgebreid worden tot geestelijk gehandicapten. Daarom heeft mevr. Uijl-Groenendijk zitting gekregen in de Commissie. Zij heeft bij het Buitengewoon Lager Onderwijs gewerkt en haar belangstelling gaat nog altijd uit naar het werk onder geestelijk gestoorden. In haar vraaggesprek op de Jubileumbondsdag informeerde zij al naar een vakantieweek voor geestelijk gehandicapten. Die zal gehouden worden D.V. van 11 tot 18 augustus 1973 te Burgh op Schouwen-Duiveland. De week voor lichamelijk gehandicapten wordt ook nu weer gorganiseerd in 'De Blije Wereld' te Lunteren. 

Dhr. Golverdingen heeft zich uit de Commissie teruggetrokken, omdat hij zijn taak als jeugdwerkleider beëindigd heeft en de Jeugdbond niet meer vertegenwoordigt. Dhr. Doeven heeft zijn plaats als voorzitter ingenomen.

Het stemt ons tot blijdschap dat het 25-jarig betaan van onze Bond mede aanleiding is geworden tot het ter hand nemen van het werk onder onze gehandicapten. Het is een blijvende herinnering voor ons.

We hopen, dat de Heere er ook verder Zijn zegen over wil geven!