Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Geluidsopname

Het geluidsdragersfonds verzorgt de (digitale) opname van bondsdagen en regiodagen.

Incidenteel wordt ook het referaat en de vragenbeantwoording van de jaarvergadering en de besturendag als CD en download opgenomen.

Een geluidsopname is als volgt te bestellen:

U maakt het verschuldigde bedrag ad 10,- (voor CD's) of 3,- (voor een download) over naar: NL96 RABO 0158 5618 99  t.n.v. Vrouwenbond Ger. Gem. onder vermelding van uw huisadres of e-mailadres, waarbij u het teken @ vervangt door de letters at (de bank herkent het @-teken niet).  

De CD's of het digitale bestand wordt u dan per post of e-mail toegestuurd. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. G.J. Kamp-Kreijkes (0548-512781)

Contact opnemen

 

Er is een archief waarin de opnames van voorgaande jaren wordt bewaard.

Vanaf het jaar 2000 zijn van alle bonds- en regiodagen (e.a.) nog CD's en cassettebandjes te verkrijgen.