Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Tabitha

Onze Tabitha

In 'Tabitha' leest u het Bondsnieuws, weergaven van referaten, impressies van onze vakantieweken, artikelen over bijvoorbeeld een actueel onderwerp, opvoeding, vrouwen in de kerkgeschiedenis, en de rubrieken 'Verenigingen van A tot Z' en 'Wij vragen uw meeleven...'

 

Tabitha telt 16 pagina's en verschijnt vijf keer per jaar: in januari, maart, mei, september en november.

Alle leden van de verenigingen krijgen Tabitha thuisgestuurd, samen met bijvoorbeeld de Saambinder en/of andere bladen.

Enkele verenigingen hebben aangegeven Tabitha via pakketpost te willen ontvangen om het blad zelf op hun verenigingsavond uit te delen. Deze optie is duurder. 

 

Abonnement

Bent u geen lid van een vrouwen- of zendingsvereniging en wilt u toch Tabitha ontvangen? U kunt u abonneren voor € 5,00 per jaar en daarvoor contact opnemen met mevr. J.P. de Witte: T(0113)581959 of Contact opnemen

Omdat de kosten hoog zijn, vragen we éénmaal per jaar aan alle lezers een vrijwillige bijdrage. Zo hopen we de verenigingen met onze Tabitha jarenlang van dienst te kunnen zijn. 

 

Geschiedenis

Pagina's voor haar - zó was het...

De eerste Landdag van de Meisjesverenigingen werd in 1948 gehouden. Over die Landdag (nu Bondsdag) schreef de secretaris van het Landelijk Verband van Jongelingsverenigingen, de heer H. Hoogendoorn, een boeiend en uitvoerig verslag in 'Daniël', het jongerenblad. Dat deed hij elka jaar weer, totdat de redactie in 1962 het Landelijk Verband van Meisjes- en Vrouwenverenigingen ruimte aanbood om die zelf 'op vrouwelijke wijze' te vullen. Onder de rubriek 'Gesprek met onze lezeressen' konden we met onze vragen en moeilijkheden terecht bij 'Johanna'. Later kreeg de rubriek een nieuw opschrift 'Vrouwenpraet'. Sinds 1972 werd het 'Pagina voor haar'. Die naam werd bedacht door ds. M. Golverdingen, toen jeugdwerkleider. 

Was het eerst één pagina, later mochten we er drie vullen. Ze waren altijd achterin 'Daniël' te vinden.  Zeker veertig jaar lang mochten we op deze manier onze verenigingen informeren. Een lange tijd, waarin nauw en op fijne wijze samengewerkt werd met de redactie van 'Daniël'. 

 

In januari 2013 veranderde deze werkwijze. De pagina's voor haar verdwenen uit het jongerenblad. Als een aparte katern verscheen toen één keer per maand het blad 'Tabitha'. Met vier pagina’s kregen we wat meer ruimte om de verenigingen van nuttige en noodzakelijke informatie te voorzien.

Tabitha_1_Small

 

Ruim vier jaar bleef deze situatie bestaan. Elke maand was er een 'Tabitha' bij de 'Daniël'. Deze bijlage was niet los verkrijgbaar. Daar werd wel regelmatig naar gevraagd. 

Door omstandigheden gedwongen en in goed overleg met de redactie van Daniël moest op zeker moment toch de stap naar zelfstandigheid gezet worden. Tabitha was niet langer een bijlage, maar een zelfstandig blad, uitgegeven door de Bond van Vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten.

Op de Bondsdag van 4 april 2017 werd het eerste blad gepresenteerd en als jubileumgeschenk aan alle aanwezigen uitgedeeld. Ds. A. Verschuure en dhr. L. Kroon (Jeugdbond) kregen een eerste exemplaar uitgereikt. De presidente bedankte daarbij dhr. Kroon hartelijk voor de ruimte, die we als Vrouwenbond zoveel jaren in 'Daniël' en als losbladig katern mochten ontvangen. De samenwerking was altijd uitstekend. In de loop van de veertig jaar zijn er verschillende leden van de Vrouwenbond voor de 'Pagina's voor haar' verantwoordelijk geweest. Mevr. Z. Crum-Nieuwland was de eerste, die in 1972 de taak kreeg de Pagina - en later de Pagina's - te vullen.