Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Terugblik bondsdag 18 april 2023

Het thema van deze dag was ‘Een offer des lofs’. Wat mogen we in dankbaarheid terugzien op een mooie dag. Vele leden vanuit het hele land zijn ‘s morgens afgereisd naar Veenendaal. Een dag van bezinning en ontmoeting. Daarnaast een bijzondere dag omdat de jubileumactie van de Vrouwenbond is afgerond.

Tijdens het morgenprogramma heeft ds. C. van Ruitenburg vanuit Hebreeën 13:15 aandacht gegeven aan het lofoffer, dat alleen gebracht kan worden op het brandofferaltaar, als een heenwijzing naar het Offer, volbracht op Golgotha. Na een muzikale bijdrage van de familie Ploeg hield ds. A. Schot zijn referaat vanuit Hebreeën 13:16. Deze tekst ziet op het beoefenen van naastenliefde. Hij licht de woorden ‘weldadigheid’ en ‘mededeelzaamheid’ toe en betrekt daarbij de huidige projecten vanuit het deputaatschap Israël.

‘s Middags heeft ds. A. Verschuure zijn meditatie gehouden vanuit Lukas 24: 25-32. De aanwezigen worden aan de hand van de geschiedenis van de Emmaüsgangers gewezen op de noodzaak van het geopend worden van oren, harten en ogen, daar wij van nature blind zijn voor Gods rechtvaardigheid. Herstel in Gods gemeenschap kan alleen plaatsvinden door de dood en opstanding van Christus.

Na de meditatie levert familie Ploeg opnieuw een muzikale bijdrage. Daarna vindt de afronding van de jubileumactie plaats. De actie is in 2022 gestart met de woorden “Ora et Labora”. Hoe is dit bewaarheid geworden. De waarnemend presidente spreekt een dankwoord uit aan al degenen die op verschillende wijze deze actie hebben gesteund. Door middel van een vraaggesprek met de presidentes van de verenigingen uit Leiderdorp, Meliskerke en Oud-Beijerland, die als het ware een afspiegeling vormen van alle verenigingen uit het land, blijkt hoe groot de inzet is geweest. We proeven grote betrokkenheid, meeleven en enthousiasme. De drie vertegenwoordigers van de deputaatschappen Bijzondere Noden en Israël hebben de projecten toegelicht die door de jubileumactie worden gesteund. 2 dames uit Waardenburg die vele, vele kaarten voor de actie hebben geplakt en enkele sprekers leggen een stuk van de puzzel. Langzaam maar zeker verschijnt het prachtige bedrag van € 274.698,04. De deputaatschappen Bijzondere Noden en Israël ontvangen ieder € 137.349,02 Na de samenzang en het dankwoord besluit ds. Verschuure deze mooie dag.

Toelichting: nadat u op één van bovenstaande knoppen hebt geklikt, kunt u kiezen uit twee mogelijkheden. Gebruikt u geen Dropbox, klik dan op ‘Of doorgaan naar de website’. Vervolgens wordt er automatisch een scherm geopend waarmee u de uitzending kunt terugluisteren. Ondervindt u problemen met het openen? Neem gerust contact met ons op. 

WIlt u een opname van de bondsdag bestellen. Klik hier! voor meer informatie.

Foto-impressie