Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Jubileumactie Vrouwenbond – 75 jaar

In 2022 bestond de Vrouwenbond 75 jaar. De bij de Vrouwenbond behorende Commissie vakantieweken bestond 50 jaar. In verband met beide jubilea is in samenwerking met het deputaatschap Bijzondere Noden en deputaatschap voor Israël een jubileumactie op touw gezet. Op de bondsdag van 2022 is de actie formeel van start gegaan. Het hele jaar hebben de bij de Vrouwenbond aangesloten verenigingen zich ingezet om op allerlei verschillende manieren gelden in te zamelen. En niet zonder resultaat. De jubileumactie is op de bondsdag van 2023 afgesloten met bekendmaking van het resultaat. Een prachtig bedrag van € 274.698,04. De ontvangen gelden zijn en worden via de eerder genoemde deputaatschappen besteed aan drie projecten die gerelateerd zijn aan ouderen en mensen met een beperking, maar dan ‘over landsgrenzen’.

Nigeria

In Nigeria hebben relatief veel kinderen een beperking door slechte hygiëne en een gebrek aan medische zorg. Deze kinderen worden vaak gezien als economische last, waardoor velen verwaarloosd worden. Zij staan letterlijk buiten de maatschappij.

Projectdoel: Het geven van oogscreenings voor kinderen door het hele land. Door deze screening kunnen oogziektes worden gediagnosticeerd en behandeld. Zo kan blindheid, menselijkerwijs gesproken, worden voorkomen.

Daarnaast wordt er Bijbelse lectuur beschikbaar gesteld voor leerlingen van basis- en middelbare scholen.

Oekraïne

Mensen met een beperking hebben in Oekraïne te maken met stigmatisering, verwaarlozing en armoede. Er zijn nauwelijks sociale voorzieningen om hen te ondersteunen. Ook (Joodse) ouderen worden gemarginaliseerd en verwaarloosd. Velen van hen komen hun huizen niet meer uit door (lichamelijke) beperkingen.

Projectdoel: Hulp aan ouderen en mensen met een beperking, hetzij in de vorm van ontspannende activiteiten, hetzij noodhulp in verband met de oorlog in Oekraïne.

Tijdens deze activiteiten gaat Gods Woord steeds open!

Westbank

Kinderen met een beperking, die opgroeien op de Westbank, hebben het niet makkelijk. In de Arabische cultuur is een handicap een straf van Allah en dat maakt hun leven extra zwaar. Maar er is hoop: Palestijnse christenen zien het als hun taak om deze kinderen te helpen en zo een christelijke handreiking te doen naar hun omgeving.

Projectdoel: Ontspannende activiteiten voor (familieleden van) kinderen met een beperking en het aanbieden van behandelingen, zoals fysiotherapie en logopedie.

Daarbij worden boekjes uitgereikt van de serie ‘Vertellingen bij de Bijbel’ van ds. C.J. Meeuse.