Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuwswaardige feiten over uw vereniging

Verslagen van bijzondere feiten, zoals een jubileum van uw vereniging, kunnen op de pagina ‘Nieuws’ geplaatst worden. Daarbij gaat het om jubilea van 25-40-50-75 en 100 jaar. Ook berichten met betrekking tot jubilea of afscheid van bestuursleden kunnen wij plaatsen: presidente – minimaal 15 jaar, overige functies – minimaal 25 jaar.

Hoe kunt u het verslag aanmelden?

  • Nadat het jubileum of afscheid herdacht is, maakt u een kort verslag daarvan.
  • Dit verslag kan per e-mail verzonden worden naar: [email protected].
  • Indien gewenst kan er een foto meegestuurd worden.

Stelt u prijs op een bezoek door een afvaardiging van de Vrouwenbond bij het herdenken van een verenigingsjubileum van 25-40-50-75 of 100 jaar? Stuur dan een uitnodiging naar: [email protected].