Verslagen van bijzondere feiten, zoals een jubileum van uw vereniging kunnen in de rubriek Vermeldenswaardig geplaatst worden. Daarbij gaat het om jubilea van 25-40-50-75 en 100 jaar. Ook jubilea of...

Lees meer