Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Vrouwenvereniging 'Hoop op zegen' in Westkapelle

Bestuurslid Anita Peene-Janse:

Op 12 januari 2021 bestond vrouwenvereniging ‘Hoop op Zegen’ vijftig jaar. Een mijlpaal, maar door alle coronamaatregelen kon de geplande viering van het jubileum niet doorgaan. Omdat het bestuur deze dag niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan, werd bij zeven jubilarissen een bloemetje bezorgd. In september 2021 vond alsnog een feestelijke bijeenkomst plaats in het verenigingsgebouw van de PKN-gemeente in Westkapelle. Deze avond werd bijgewoond door vijf dames van het eerste uur: Berra Lievense, Jane Verstraate, Kee en Leu Westerbeke en Jannie Houmes-Franken. Ma Faasse-Houmes en Pietje Verstraate-van Keulen konden deze avond vanwege hun hoge leeftijd helaas niet meer bijwonen.

 

Ds. J. de Kok stond deze avond stil bij het tweede vers van Psalm 103: ‘Looft den Heere mijn ziel en vergeet geen van Zijn weldaden.’  Een van de bestuursleden, Anita Peene-Janse, hield een PowerPoint-presentatie over het verenigingsleven, vroeger en nu. Aan het eind van de avond kregen alle leden een boekenbon mee naar huis.