Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Online-bijeenkomst 4 februari

I.v.m. de overheidsmaatregelen kon een fysieke besturendag helaas niet doorgaan. Daarom is er een online-morgenbijeenkomst georganiseerd vanuit de Adventkerk in Veenendaal en is na te luisteren via de (niet-openbare) link: https://youtu.be/S7MZO_OG6bc 

 

Thema: 'Gevangen, waarin?' - over psychische nood.

Programma: 

- 9.45 u.: Opening door ds. A. Verschuure

- 10.15 u.: Lezing ‘Gevangen, waarin?' – over psychische nood door mw. W. Trouwborst

- 11.00-11.15 u.: Pauze met de mogelijkheid om via de mail of app of telefonisch vragen te stellen over het onderwerp.

- 11.15 u.: Beantwoording van de vragen door mw. W. Trouwborst

- 11.35 u: Dankwoord en mededelingen door mw. M.A. Heikoop-Gorter

- 11.40 u.: Sluiting van de bijeenkomst door ds. Verschuure 

 

Om deze onlinemorgen mogelijk te maken zijn er kosten gemaakt en stellen wij uw gift bijzonder op prijs! Dit kan op twee manieren:

1. Scan de QR-code op het scherm om te betalen voor 'Gift online-bijeenkomst'. Scan de code met de Camera App op uw telefoon.

2. Door op de gebruikelijke wijze een gift over te maken op bankrekeningnummer

NL96 RABO 0158 5618 99 t.n.v .Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten onder

vermelding van: gift onlinemorgen