Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Hartelijk welkom op onze Jaarvergadering!

's Morgens zal het huishoudelijke deel plaatsvinden met bespreking van de Jaarverslagen van de Bond en bestuursverkiezing. 

Het nieuwe jaarthema voor het seizoen 2020/2021 is: 'Die gevangenen vrijheid schenkt'. Tijdens de middagbijeenkomst hoopt de heer A. Karens uit Barneveld een referaat te houden over 'Bevrijding!' 

 

Verdere informatie aan de besturen van de verenigingen volgt nog!