Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Vrouwenvereniging 'Bid en Werk' in Kootwijkerbroek

Het jubileum is herdacht in een middagbijeenkomst voor alle leden met de kerkenraad. Dominee Beens sprak een meditatie uit n.a.v. Markus 15: 40 en 41 waarin gesproken wordt over een aantal vrouwen die Hem gediend hadden. Het thema van de dominee hierbij was 'De geestelijke vrouwenvereniging'. Het zou groot zijn wanneer we daarbij mogen behoren. Tijdens de avondbijeenkomst, waarbij ook andere vrouwenverenigingen uit de omgeving aanwezig waren, sprak ds. C. Hogchem n.a.v. Rom. 16 : 12 over Tryfena en Tryfosa; vrouwen die in de Heere arbeiden.