Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Vrouwenvereniging 'Dient elkander door de liefde' in Veenendaal

Secretaresse A.P. Stolk vermeldt hierbij:

In oktober 2019 bestond onze vereniging 50 jaar. Dit feit hebben wij in een jubileumjaar herdacht onder het thema 'Ontmoeting' en dat uitgewerkt in bezinnende programmapunten en ontspannende bezigheden, verspreid over zes thema-avonden:

Op onze officiële jubileumavond hield Ds. B. Labee een meditatie over 'Een ontmoeting met de Zaligmaker', waarin hij vertelde over de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. Ook hielden twee bestuursleden een PowerPointpresentatie. Zij haalden het jaar van oprichting, 1969, vanuit diverse invalshoeken voor het voetlicht. Tijdens onze volgende jubileumavond hielden we een high tea om elkaar als leden in gezelligheid te ontmoeten. Na de maaltijd brachten we in de wijk rondom de kerk 'brievenbuspakketjes' rond of we belden aan voor een praatje om onze buren te ontmoeten. Bij terugkomst in de kerk vertelde Marline Karels ons over het evangelisatiewerk in onze kringloopwinkel ''De Ontmoeting''.Op onze derde avond hadden we een quiz met als titel: In Ontmoeting met… We kregen genoeg denk- en puzzelwerk over uiteenlopende onderwerpen.

Na de jaarwisseling hadden we een open avond voor alle vrouwen van de gemeente met als gastspreker Christine Stam-van Gent over: 'Ontmoeten is meer dan groeten'. Op de creatieve avond maakten we een mooi bloemstukje, dat we bezorgden bij onze ouderen, om hen even informeel te kunnen ontmoeten. En als afsluiting van ons jubileumjaar houden we binnenkort een Bijbelstudie over 1 Korinthe 13, want de liefde treft de juiste toon in al onze ontmoetingen!

Maar wat is een jubileumjaar zonder een financieel doel? Door onderling diverse activiteiten, tegen betaling, te organiseren haalden we geld op voor het project 'Thuis in Zuid' in Ede van Stichting Ontmoeting.