Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Belangrijke mededeling!

Vanwege verscherpte overheidsmaatregelen m.b.t. het Corona-virus is het niet mogelijk om onze Bondsdag op 21 april te houden. 

Als bondsbestuur wensen wij u heel veel sterkte in deze omstandigheden toe. Wij hopen en bidden dat de Heere eenieder wil gedenken; persoonlijk en als vereniging, en dat Hij krachten wil geven om dit te dragen. We zijn dankbaar dat Zijn Woord nog mag blijven klinken in onze huizen. De Heere geve dat we allen gespaard mogen blijven en dat onze verenigingsavonden in de toekomst weer doorgang mogen hebben.