Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Vrouwenvereniging 'Alle den Volcke' in Waardenburg

De secretaresse mevr. L. van de Werken-de Reus schreef een impressie:

Op maandagmiddag 18 november gingen wij met bijna alle leden van de vereniging naar 'De oude Duikenburg' in Echteld om ons jubileum te herdenken.

We werden ontvangen met koffie en gebak en een welkomstwoord door onze presidente. Ons op één na oudste lid werd die dag 89 jaar en haar werd dus eerst een plant aangeboden. Daarna werd er een PowerPoint getoond met allerlei foto’s uit het verleden. Ook werden er vragen gesteld over deze 55 jaar en het 1e jaarverslag uit 1965 werd voorgelezen. Tijdens de broodmaaltijd ontvingen drie leden een attentie, daar zij resp. 55 /45  jaar lid zijn. Ook het bestuur ontving een leuke attentie van de leden.

Na de broodmaaltijd kwam Dhr. Rien Mouw ons een boeiende presentatie laten zien en horen over de Veluwe. Daarna werd er afsluitend nog een mooi gedicht voorgelezen door een van de bestuursleden.

We mogen terugzien op een fijne middag en avond met elkaar, waarin de band als vereniging gevoeld mocht worden.