Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Hartelijk welkom op een van onze Regiodagen!

Graag begroeten we u/je op een van onze Regiodagen D.V. in 2020. Zie voor de data de Agenda. 

Het thema is 'Waar liefde woont...' Deze dagen staan we stil bij het eerste en grote gebod 'God liefhebben boven alles' en het tweede daaraan gelijk 'Onze naaste liefhebben als onszelf'. 

De sprekers op deze dagen zijn ds. A. Verschuure en dhr. C. Weerheim van Stichting De Vluchtheuvel.

's Morgens zullen de twee lezingen plaatsvinden en 's middags gaan we in kleine groepjes uiteen om vragen en stellingen te bespreken met aansluitend een plenaire bespreking. 

We zien ernaar uit u/jou te begroeten op een van deze dagen: van harte welkom! 

Binnenkort wordt de uitnodiging met verdere informatie verstuurd naar alle verenigingen.