Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Hartelijk welkom op onze Regiodag!

Graag begroeten we u/je op onze Regiodag D.V. 20 februari. 

Het thema is 'Waar liefde woont...' Deze dag staan we stil bij het eerste en grote gebod 'God liefhebben boven alles' en het tweede daaraan gelijk 'Onze naaste liefhebben als onszelf'. 

De sprekers op deze dag zijn ds. A. Verschuure en dhr. C. Weerheim van Stichting De Vluchtheuvel.

's Morgens zullen de twee lezingen plaatsvinden en 's middags gaan we in kleine groepjes uiteen om vragen en stellingen te bespreken met aansluitend een plenaire bespreking. 

We zien ernaar uit u/jou te begroeten op deze dag: van harte welkom! 

De uitnodiging met verdere informatie is de eerste week van januari verstuurd naar alle verenigingen.