Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Geboren

De kleine Guido is het broerte van Julia, Hugo, Marije, Loïse en Esther. Wat is het een wonder als de Heere in Zijn goedheid leven schonk en leven spaarde. Dat besef maakt klein en ootmoedig. Hoe zullen we in waarheid de Heere danken voor al Zijn weldaden?

Van harte wensen we Willem en Anja Gods Zegen toe, ook in het voor mensen zo onmogelijke werk hun kinderen op te voeden in de vreze des Heeren. Moge de Heere wijsheid schenken, zoals staat in Jakobus 1 vers 5.

 

Klik op de foto om te vergroten.