Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

50 jaar vrouwenvereniging 'Waakt en bidt' in Scherpenisse

Hieronder een terugblik van de secretaresse J. Rijstenbil-Knulst:

Op deze dag was het 50 jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht. Drie dames van het eerste uur zijn nog lid en één daarvan, mevr. Giljam mocht in ons midden zijn deze dag. De presidente mevr. J. Elenbaas sprak een welkomstwoord en Ds. M. Blok overdacht het jubeljaar bij het volk van Israël waarin de Heere nog omzag naar mensenkinderen die God op het hoogst hadden misdaan. Voor ons ook een wonder dat Gods woord op iedere verenigingsavond mocht opengaan, zal het zijn ten oordeel of ten voordeel. Mevr. Den Boer las een gedicht over het verleden tot heden, ook werd er een groepsfoto gemaakt. De maaltijd bestond uit een koud/warm buffet met nagerecht. Na een gezellig samenzijn ontvingen we de genodigden en belangstellenden uit de gemeente. De dominee sprak over Psalm 146 en Anneke Kazen van ZGG over het zendingswerk in Albanië. Hiervoor werd ook gecollecteerd wat het mooie bedrag opbracht van € 575,-. Na de pauze werd het gedicht 'Waakt en Bidt' van Stien de Visser voorgelezen en mevr. De Jonge-Wiskerke feliciteerde ons namens de Vrouwenbond.

We mogen terugzien op een dag met veel verbondenheid. Inmiddels telt de vereniging 49 leden.