Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Jubileum vrouwenvereniging 'Ora et Labora' in Den Helder

Secretaresse C.C. de Vreugd-van Belzen schrijft:

Op 13 april j.l. hebben we ons 50 jarig jubileum herdacht in combinatie met 50 jaar JV Gideon en 30 jaar -12 club Benjamin.

Voor deze mooie gelegenheid hadden we een gemeentemiddag voorbereid met na de opening een presentatie door voorlichters van de Stichting Woord en Daad. Via deze stichting heeft onze gemeente ook een adoptiekind. Het was goed om ook iets over het werk van W & D te horen en te zien, om zo wat meer inzicht te krijgen over het werk wat zij doen en wat dat betekent voor ons adoptiekind. Tijdens de broodmaaltijd hebben we aandacht besteed aan de diverse jubilea d.m.v. een terugblik. Mevr. G. van Belzen - de Nooijer werd in het zonnetje gezet omdat zij  50 jaar lid van de VV was en ook in verleden jaren diverse bestuurstaken heeft vervuld. Voor de -12 club was er een speciaal clublied gemaakt. 

Er was ook een PowerPoint gemaakt met foto's van toen en nu. 

We mogen terug zien op een fijne en gezellige middag. Wij danken de Heere voor Zijn trouwe zorg in de afgelopen tijd en bidden om Zijn onmisbare zegen voor de onbekende toekomst. 

Op de groepsfoto ontbreekt één lid.