Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Jubileum Vrouwenvereniging 'Bidt en werkt' - Tholen

Op donderdag 5 februari 2015 stonden we stil bij ons 50-jarig bestaan. ‘s Middags kwamen we als leden al bij elkaar voor een gezellig samenzijn. Er werd een groepsfoto gemaakt en we genoten van een heerlijke broodmaaltijd.

‘s Avonds waren er vele genodigden. Na het welkomstwoord door de presidente, mevr. R. de Vos-Bos , hield ds. P.D. den Haan een meditatie over Psalm 121. De bestuursleden verzorgden een terugblik.

Mevr. P. Bout-v.d.Boogaart  - de enige, die 50 jaar lid is – werd door de presidente hartelijk gefeliciteerd en kreeg enkele presentjes. Namens de vrouwenbond bracht mevr. G. Nobel-Hoogendoorn een hartelijke felicitatie aan onze vrouwenvereniging over. Na het dankwoord door de presidente besloot ouderling H. Aarnoudse Jzn deze avond met het laten zingen van Psalm 84 vers 3 en dankgebed.

Voor alle leden was er een leuk verpakt theeglas met inscriptie als aandenken.