Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Jubileum vrouwenvereniging 'Ora et Labora' in Kruiningen

Op 25 oktober hebben werd dit herdacht tijdens een diner in de zaal van de kerk. De plaatselijke slager verzorgde het lopend buffet. Er werden herinneringen opgehaald van de vereniging en de ouderling die opende herdacht het ontstaan van de vrouwenverenigingen. Een andere ouderling hield een inleiding met de vraag of er - net als bij Daniël - vensters waren in Kruiningen. Als huiswerk werd meegegeven dat je zó moet leven dat je een voorbeeld bent voor iedereen. 

Ook herdachten een aantal leden dat ze al 50 jaar lid zijn en onze pennigmeesteresse werd in het zonnetje gezet, omdat ze al 50 jaar lang haar taak vervult.  Al met al een heel gezellige, leerzame avond.

Groepsfoto (vier leden ontbreken)