Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Jubileum Vrouwenvereniging 'Uno Animo' te Ridderkerk

Met het bestuur en de leden herdachten we ons vijftigjarig jubileum op donderdag 10 september.
's Middags werd er een groepsfoto gemaakt. Tijdens het warm- en koudbuffet las de presidente, mevr. F. de Ruiter, een terugblik voor over de afgelopen vijftig jaar en 's avonds was er een presentatie over het wild op de Veluwe.
Alle leden kregen 'Het gulden boekske', van Johannes Calvijn. De vijf leden van het eerste uur (die er nog bij konden zijn) kregen een zilveren boekenlegger.
We mogen terug zien op een goede en gezellige dag met elkaar!