Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Benieuwd naar de Jaarvergadering?

Tijdens de morgenvergadering werden de jaarverslagen van de Bond besproken en vond bestuursverkiezing plaats. Als toekomstige secretaresse werd mevr. G.A. Lassche-van Grol gekozen.

Mevr. E. Martinu-Hol werd gestemd als nieuwe penningmeesteresse. We namen afscheid van mevr. G. Nobel-Hoogendoorn.

De middagvergadering stond in het teken van duurzaamheid: 'Leer ons voor overdaad ons wachten' - de aarde bouwen en bewaren vanuit Bijbels perspectief. De spreker was de heer G.H. ten Bolscher uit Rijssen. Hij wees op onze verantwoordelijkheid als rentmeester van Gods schepping.