Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Jubileumactie 'Beperking over grenzen'

In verband met het 75-jarig jubileum van de Vrouwenbond en het 50-jarig jubileum van de vakantieweken wordt er een actie gehouden voor drie projecten: 

* In Nigeria hebben relatief veel kinderen een beperking door slechte hygiëne en een gebrek aan medische zorg. Deze kinderen worden vaak gezien als economische last, waardoor velen verwaarloosd worden. Zij staan letterlijk buiten de maatschappij.

Projectdoel: Het geven van oogscreenings voor kinderen door het hele land. Door deze screening kunnen oogziektes worden gediagnosticeerd en behandeld. Zo kan blindheid, menselijkerwijs gesproken, worden voorkomen. 

Daarnaast wordt er Bijbelse lectuur beschikbaar gesteld voor leerlingen van basis- en middelbare scholen. 

 

 

 

 

* Mensen met een beperking hebben in Oekraïne te maken met stigmatisering, verwaarlozing en armoede. Er zijn nauwelijks sociale voorzieningen om hen te ondersteunen. Ook (Joodse) ouderen worden gemarginaliseerd en verwaarloosd. Velen van hen komen hun huizen niet meer uit door (lichamelijke) beperkingen.

Projectdoel: Hulp aan ouderen en mensen met een beperking, hetzij in de vorm van ontspannende activiteiten, hetzij noodhulp in verband met de oorlog in Oekraïne.

Tijdens deze activiteiten gaat Gods Woord steeds open! 

 

 

 

* Kinderen met een beperking, die opgroeien op de Westbank, hebben het niet makkelijk. In de Arabische cultuur is een handicap een straf van Allah en dat maakt hun leven extra zwaar. Maar er is hoop: Palestijnse christenen zien het als hun taak om deze kinderen te helpen en zo een christelijke handreiking te doen naar hun omgeving.

Projectdoel: Ontspannende activiteiten voor (familieleden van) kinderen met een beperking en het aanbieden van behandelingen, zoals fysiotherapie en logopedie.

Daarbij worden boekjes uitgereikt van de serie 'Vertellingen bij de Bijbel' van ds. C.J. Meeuse. 

 

Giften/collectes voor de actie kunnen overgemaakt worden op NL96 RABO 0158 561899 t.n.v. Vrouwenbond Ger. Gem. o.v.v. gift jubileumactie. 

 

Verkoop van artikelen voor de jubileumactie:

* Puzzel Tabitha 1000 stukjes: 15,-

* Kinderboek 'De vlucht van Vasyl en Irina': 9,95

* Meditatiebundel 'Tabitha en andere vrouwen uit de Bijbel': 10,90

* Schoonmaakdoekjes nat en droog ineen: 5,- p.st. 4 voor 15,-

* 10 mooie fotokaarten assorti: 10,- 

* CD 'U, Die ons helpen wilt': 15,-

 

Te bestellen vanaf eind september via de plaatselijke vrouwenverenigingen of lectuurfonds@vrouwenbondgergem.nl