Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Jubileum Vrouwenvereniging 'Wees een Zegen' te Genemuiden

Op 12 november hebben we als vereniging ons 50-jarig jubileum herdacht. Drie leden zijn vanaf het begin al lid van de vereniging. Er werd een terugblik van de laatste tien jaren gegeven door één van de bestuursleden. Tien jaar geleden hoorden we namelijk al een terugblik van veertig jaren.

Ook het bestuur werd toegesproken en toegezongen. Om half 6 kwamen ds. en mevr. Hogchem met ouderling Post en zijn vrouw. We genoten van een warm en koud buffet.

Om 20.00 uur kwamen er oudleden, vertegenwoordiger(s) van het Bondsbestuur en de besturen van vrouwenverenigingen uit de regio. De avond werd geopend door ds C. Hogchem. Namens het Bondsbestuur sprak mevr. V.d. Craats een felicitatie uit. Ook werd het mooie gedicht over ‘Ootmoed of hoogmoed’ voorgelezen.

In verband met ons 50-jarig jubileum gingen we op 8 oktober 's morgens met de vrouwenvereniging naar de Theologische School te Rotterdam. ’s Middags bezochten we de evangelisatiepost ‘In de Gouwstraat’ te Rotterdam-Charlois. 
We kunnen terugzien op twee heel mooie, bijzondere dagen.

Klik op de foto's om te vergroten.