Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Regiodagen 2016

Tweejaarlijks worden verspreid over het land in januari en februari drie regiodagen gehouden. Het thema van deze dag wordt uitgewerkt in een referaat. Via een groepsbespreking wordt nader op het onderwerp ingegaan.

Meer informatie voor de regiodagen vindt u onder: Activiteiten / bijeenkomsten.