Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Jubileum secretaresse Vrouwenvereniging 'Ora et Labora' te Den Helder

Mevr. De Vreugd vervult haar functie met grote nauwkeurigheid en heeft de gave gekregen om de gebeurtenissen van de vereniging op schrift te stellen. Ook voor de invulling van de verenigingsavonden weet zij steeds weer iets vernieuwends te bedenken en voor te bereiden.
Als dank voor het vele werk werd haar het boek “Stille overdenking” van Mary Winslow, de verzilverde boekenlegger met het Bondslogo en een boeket bloemen aangeboden.
Wij hebben haar als vereniging Ps. 90 vers 9 toegezongen met de wens dat dit voor haar persoonlijk mag gelden.

Om de foto beter te kunnen bekijken, kunt u deze aanklikken.