Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Jubileumactie  

 

  • Onze Bond bestaat 70 jaar!

Dat feit vraagt om een Jubileumactie, zoals we dat in het verleden ook organiseerden. Een Jubileumactie heeft ook een doel. Zowel een terugblik op eerdere acties als het doel van deze Jubileumactie vindt u onderaan dit artikel. 

Een stijgende thermometer

Op onze Bondsdag -10 april- was de stand:

 

 € 169.362,33

 

voor Cambodja en een veldwerker voor enkele grote steden in ons land

 

Giften en opbrengsten van acties kunt u overmaken op:

NL96 RABO 0158561899 t.n.v. Vrouwenbond Ger.Gem. 

De actie loopt tot en met 30 april 2018!

 

Er is voorlichtingsmateriaal om uw actie te ondersteunen!
De EVGG en de ZGG hebben een presentatie samengesteld waarin beide doelen belicht worden.

  1. De presentatie duurt 45 minuten 
  2. De presentatie is heel geschikt voor uw verenigingsavond.
  3. Wilt u ook de presentatie op uw vereniging? Stuur dan een e-mail naar:
  4. info@evgg.nl of info@zgg.nl.
  5. Zij sturen u de link voor de presentatie via wetransfer toe.

 

Hoe brengen de verenigingen geld bijeen?

Als Vrouwenbond legden we een bodem van € 10.000 in de actiepot.

Wat hebben verenigingen inmiddels gedaan?

1. workshop vilten of andere creativiteit

2 deel van de opbrengst van verkoping voor de actie bestemmen

3. bloemenverkoop

4. soepenbuffet

5. winterwandeling en pannenkoekenbuffet

6. collecte op een gemeenteavond

 

Tips van verenigingen:

Maak een groepsfoto van uw vereniging. Bij het uitdelen van de foto mogen de leden een vrijwillige bijdrage geven. Organiseer een maaltijd voor ouderen. De meeste ouderen vinden dit heel gezellig! Als zoveel mogelijk leden van de vrouwenvereniging zelf iets klaarmaken (soep, fruitsalade, pannenkoeken enz.) of wat boodschappen meenemen, kun je het heel voordelig houden. Vooraf alle etenswaren en activiteiten op losse kaartjes schrijven en op een verenigingsavond de leden laten kiezen is een handige methode. Dan doet ieder haar ‘ding’. Zet een spaarpot op tafel en vraag of iedereen die mee eet daarin een bijdrage wil stoppen voor de jubileumactie van de Vrouwenbond! Een vast bedrag vragen kan ook, maar een minimale bijdrage noemen werkt vaak beter…

 

--------------

Behalve op de website zal er ook in elke Tabitha tot en met de Bondsdag 2018 telkens iets geschreven worden over de acties die de verenigingen voeren en de stijgende thermometer. Zo sparen we dan het hele jaar door. Op de Bondsdag in 2018 hopen we de actie af te ronden. Wat zou het fijn zijn als we dan een mooi bedrag voor de zending en de evangelisatie zouden mogen overhandigen!!

 

Doel

Ter gelegenheid van ons 70-jarig bestaan willen we geld bijeenbrengen voor zending en evangelisatie.

Zoals u weet, heeft de ZGG een nieuw zendingsterrein gevonden. Dat is Cambodja, gelegen in Zuidoost-Azië, vlakbij Thailand, Vietnam en Laos. Het is ruim vier keer zo groot als Nederland, maar heeft minder inwoners. De heersende godsdienst is het boeddhisme. De noodzaak om Gods Woord daar te brengen is groot. Wat een wonder, dat ds. IJsselstein, samen met zijn vrouw, als zendingspredikant naar Cambodja mag gaan. Wij mogen nu als vrouwenverenigingen geld bijeenbrengen om het zendingswerk in Cambodja te ondersteunen.

 

Ook de evangelisatie heeft onze aandacht. Er zijn vier grote steden, waarin het kerkbezoek hoe langer hoe minder wordt. Ook onze gemeenten tellen daar weinig leden meer. Kerken staan leeg en worden gesloopt. Het betreft Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Breda. Evangelisatieposten zijn er wel, maar - behalve in Utrecht - wordt een evangelist of veldwerker gemist, terwijl die hard nodig is. Nu mogen wij als vrouwenverenigingen geld bijeenbrengen als bijdrage tot het aanstellen van zo’n evangelist of veldwerker.

 

Jubileumacties in het verleden:

In 1972 bij het 25-jarig jubileum: voor de eerste vakantieweek voor onze mensen met een beperking. Opbrengst: fl 20.733,49

In 1987: bij het 40-jarige jubileum: voor gehandicapte kinderen in Izi en in het weeshuis in Igedde. Opbrengst: fl 143.238,55

In 1997: bij het 50-jarig jubileum: voor de aankoop van een kerkgebouw tbv de evangelistiepost in Emmen. De opbrengst: fl 96.175,65

In 2002: bij het 55-jarig jubileum: ‘Vrouwen voor vrouwen’ - een actie voor vrouwen op het zendingsveld. De opbrengst: € 44.466,52

In 2007 bij het 60-jarig jubileum:. Het Deputaatschap Israël kreeg een jubileumgift  van de Vrouwenbond, bestemd voor Oekraine en Israël van € 20.000,--