Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Jubileumactie  

 

  • Onze Bond bestond 70 jaar!

Dat feit vroeg om een Jubileumactie, zoals we dat in het verleden ook organiseerden. De Jubileumactie had ook een doel: het nieuwe zendingsveld in Cambodja en een veldwerker voor een van de grote steden in ons land. 

 

De eindstand is een prachtig bedrag:

 

 € 187.873,44

 

 

Jubileumacties in het verleden:

In 1972 bij het 25-jarig jubileum: voor de eerste vakantieweek voor onze mensen met een beperking. Opbrengst: fl 20.733,49

In 1987: bij het 40-jarige jubileum: voor gehandicapte kinderen in Izi en in het weeshuis in Igedde. Opbrengst: fl 143.238,55

In 1997: bij het 50-jarig jubileum: voor de aankoop van een kerkgebouw tbv de evangelistiepost in Emmen. De opbrengst: fl 96.175,65

In 2002: bij het 55-jarig jubileum: ‘Vrouwen voor vrouwen’ - een actie voor vrouwen op het zendingsveld. De opbrengst: € 44.466,52

In 2007 bij het 60-jarig jubileum:. Het Deputaatschap Israël kreeg een jubileumgift van de Vrouwenbond, bestemd voor Oekraine en Israël van € 20.000,--

In 2018 ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum: het nieuwe zendingsterrein in Cambodja (taalstudie zendingswerkers) en de aanstelling van een veldwerker in een van de grote steden in ons land.

De opbrengst -€ 187.873,44-  is evenredig verdeeld over de twee doelen.