Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

CD & MP3

Het Geluidsdragersfonds verzorgt de opname van Bondsdagen en regiodagen.

Incidenteel wordt ook het referaat en de vragenbeantwoording van de Jaarvergadering en de Besturendag op CD of MP3 (CD of digitaal) opgenomen. Deze zijn dan ook te bestellen.

U maakt het verschuldigde bedrag over NL61 RABO 0334542839  t.n.v. Geluidsdragersfonds VBGG te Rijssen onder vermelding van de gevraagde opname (bv. CD's Bondsdag 2019) en uw naam en adres. Als u een digitaal MP3 bestand wilt bestellen, vermeld dan uw e-mailadres, waarbij u het teken @ vervangt door de letters at (de bank herkent het @ niet).  

De CD's worden u dan per post toegezonden, het digitale bestand per email. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. G.J. Kamp-Kreijkes (0548-512781)

Contact opnemen

 

Er is een archief waarin de opnames van voorgaande jaren wordt bewaard.

Vanaf het jaar 2000 zijn van alle Bonds- en regiodagen (e.a.) nog CD's en cassettebandjes te verkrijgen.