Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

CD & MP3

Het Geluidsdragersfonds verzorgt de opname van Bondsdagen en regiodagen.

Incidenteel wordt ook het referaat en de vragenbeantwoording van de huishoudelijke vergadering en de presidentesvergadering op CD of MP3 opgenomen. Deze zijn dan ook te bestellen.

 

Ook is er een archief waarin de opnames van voorgaande jaren wordt bewaard.

Vanaf het jaar 2000 zijn van alle bonds- en regiodagen (e.a.) nog CD's en cassettebandjes te verkrijgen.

 

Zo zijn er CD's of MP3 te bestellen van de Bondsdag 2015 (14 april 2015 - spreker was ds. C. Sonnevelt over 'Tijd genoeg!?') en de besturendag (5 februari 2015 - spreker was ds. C.A. van Dieren over 'Het gebed op de vereniging'). 

 

Om een CD of MP3 te bestellen, neemt u contact op met mevr. G.J. Kamp-Kreijkes (0548-512781)

Contact opnemen