Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Jaarvergadering

Op de vierde dinsdag in september bespreken we in Geldermalsen ’s morgens de huishoudelijke zaken van de Bond. ’s Middags is er een spreker. Op deze dag zijn alle (bestuurs)leden van de vrouwenverenigingen welkom.

 

Bethelkerk_Small

 Bethelkerk te Geldermalsen

 

Alle verenigingen krijgen omstreeks een maand voor de jaarvergadering een uitnodiging met daarbij de notulen van de vorige jaarvergadering. Ook de jaarverslagen en de financiële verslagen van de Vrouwenbond en diverse commissies en fondsen worden toegevoegd.

Bij aankomst wordt door een bestuurslid van elke aanwezige vrouwenvereniging de presentielijst getekend.

 

In de morgenvergadering vindt o.a. de bestuursverkiezing en de bespreking van de jaarverslagen plaats.

In de middagvergadering luisteren we naar een spreker.

Soms wordt het referaat in een brochure opgenomen of kan een CD besteld worden.

 

Sprekers op jaarvergaderingen (eerder huishoudelijke vergaderingen genoemd)

2018           dhr. G.H. ten Bolscher     Leer ons voor overdaad ons wachten - de aarde bouwen en bewaren                                                              vanuit Bijbels perspectief 

2017          ds. B.J. van Boven            Met Christinne op reis - verschillende leidingen

2016

drs. P.A. Zevenbergen Sara Nevius, een aandachtige leerling van de Heere Jezus
2015 ev. A. van Setten Getuigen dichtbij
2014 dhr. P. Schalk Om de nooddruftige mede te delen
2013 ds. A.T. Huijser De binnenkamer
2012 dhr. P. Eikelboom Zelfverloochening en zelfontplooiing
2011 dr. H.J. Agteresch Vragen rondom het levenseinde
2010          dhr. W. Visser                  Christelijke eenvoud en matigheid
2009 ds. B. Labee Vruchten van de Geest
2008 ds. J. Schipper De geestelijke wapenrusting

 

In 2009 was het een bijzondere huishoudelijke vergadering, omdat ds. C.A. van Dieren, na negentien jaar onze voorzitter te zijn geweest, afscheid nam. Als voorzitter werd ds. A. Verschuure uit Scherpenzeel gekozen.

 

Afscheid_ds._Van_Dieren_Small

Afscheid van de voorzitter ds. C.A. van Dieren