Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Besturendag

Op de besturendag, voorheen presidentesvergadering, ontmoeten alle presidentes, maar ook de andere bestuursleden elkaar tweejaarlijks rond een thema. Van elke vereniging is dus het hele bestuur welkom.

De komende besturendag wordt D.V. op 5 februari in Geldermalsen gehouden. Het thema luidt: 'Dat wij ons gedragen zoals het behoort' als vervolg op het thema van de Jaarvergadering. 

 

 

 

Ds._Verschuure DSC09982

                  Ds. A. Verschuure                                          Groepsgesprek

Evaluatie Drs._N.J

                      Plenaire bespreking                                      Drs. N.J. Teerds

 

Het is meestal vroeg in het jaar - de laatste donderdag van januari of de eerste donderdag van februari - dat de besturendag gehouden wordt. De uitnodiging daarvoor wordt in december naar de vrouwenverenigingen verzonden.

Voor de morgenvergadering wordt een spreker uitgenodigd die het thema van de dag inleidt.       

            

2017 ds. A. Schreuder Meeleven!?

2015         

ds. C.A. van Dieren           Het gebed op de vereniging
2013 drs. N.J. Teerds Leidinggeven, hoe doe je dat?

 

De eerste besturendag nieuwe stijl werd op 7 februari 2013 gehouden. Drs. N.J. Teerds sprak over 'Leidinggeven, hoe doe je dat?', waarin we als bestuursleden veel praktijkonderwijs kregen.

's Middags was er eerst groepsbespreking, daarna de evaluatie daarvan en een korte vragenbeantwoording.

De besturendag werd omstreeks 15.00 uur door ds. A. Verschuure afgesloten.

 

2011         ds. M. Karens God dienen!?
2009 ds. C. A. van Dieren          Toerusting en toerustingsavonden  
2007 ds. W.Visscher Volhardende in de leer
2005 ds. J.B. Zippro In gesprek met elkaar
2003 ds. G.J. van Aalst De orde des heils
2001 ds. G. Clements De ware dankbaarheid

 

Ds. C. Sonnevelt sprak in 1999 over De vrouwenvereniging van nu - in de toekomst. Daarbij gaf hij de presidentes enkele belangrijke aanbevelingen mee:

- Geef plaats aan de drie doelstellingen: toerusting vanuit Gods Woord, samenbinding en bezig zijn voor kerk, zending en evangelisatie, Israël, gehandicaptenzorg, e.a.

- Laat bezinning op Gods Woord centraal staan

- Laat het element van samenbinding bij de voortduur gestalte krijgen (Jakobus 1:27)

- Laat inzet en inzameling voor goede doelen niet verminderen

- Laat de verhouding tot de kerkenraad duidelijk en open zijn

- Houdt u bij de oude (niet verouderde) schrifuurlijk bevindelijke waarheid