Vrouwenbond

Gereformeerde Gemeenten

Activiteiten

Bondsdag_2010

De doelstelling van de Vrouwenbond is vrouwen ondersteunen bij hun taak. Hiervoor wil zij zich laten leiden door het voorbeeld van drie Maria’s uit de Bijbel.

 

Luisteren naar Gods Woord

Maria, de zus van Martha en Lazarus, zittend aan de voeten van de Heere Jezus, is het voorbeeld van een luisterend oor.

 

Samenbinden in de gemeente

Maria, de moeder van Johannes Markus, haar huis openstellend voor de gemeente om samen te bidden, is het voorbeeld van het kloppende hart in de gemeente.

 

Dienen met goederen

Maria Magdalena, de Heere Jezus dienend van haar goederen, is het voorbeeld van de dienende hand.

 

Om aan deze ondersteuning daadwerkelijk gestalte te geven, worden er verschillende bijeenkomsten gehouden en andere activiteiten gedaan.

Voor de data van de bijeenkomsten wordt verwezen naar de agenda.