Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Jubileum vrouwenvereniging Alblasserdam

– ingezonden verslag –

50-jarig jubileum vrouwenvereniging Martha Maria, Alblasserdam

De jaarvergadering van 2023 stond in het teken van ons 50-jarig jubileum. De opening werd verzorgd door onze presidente. Onze (toenmalige) predikant, ds. C. Sonnevelt, was in ons midden en verzorgde de meditatie. Uiteraard was er deze avond koffie met gebak. Jaarverslagen werden voorgelezen en verkiezingen werden gehouden. Er werd door bestuursleden een presentatie over de achterliggende verenigingsjaren gegeven en er was een interview met de 2 oudste leden. Ook waren er 2 dames van het bondsbestuur aanwezig. De avond werd afgesloten door ds. J.W. Verweij. Hij was destijds als consulent bij de oprichting van onze vereniging betrokken.

Op dinsdag 23 mei hadden we ons 50-jarig jubileumuitje. We werden hartelijk welkom geheten door de vrouwenvereniging in de gereformeerde gemeente van Waardenburg, waar we koffie en soep aangeboden kregen. In de middag gingen we naar de Leidsche Hoeven in Tricht, op het programma stond een wandeling en een workshop. We hebben de dag afgesloten met een gezellig etentje in de Veldschuur te Ridderkerk. 

We mogen terugzien op een goed en waardevol samenzijn!

Hartelijke groet,

bestuur Martha-Maria te Alblasserdam