Op de bondsdag van D.V. 18 april 2023 zal de afsluiting van de jubileumactie ‘Beperking over grenzen’ plaatsvinden. Giften en/of opbrengsten van collectes, bestemd voor de actie, kunnen nog tot D.V. 1 april 2023 worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de Vrouwenbond:

IBANNL96 RABO 0158 561899
Ten name vanVrouwenbond Ger. Gem.
Onder vermelding vanGift jubileumactie

Lees meer over de jubileumactie