Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Toerustingbijeenkomst

Vrouwenverenigingen organiseren een bijeenkomst met een deskundige onder ambtelijke leiding.

Hoe zo’n bijeenkomst te organiseren is, vindt u in de brochure, die in 2009 door de Vrouwenbond werd uitgegeven.

Waarom is toerusting zo belangrijk? Dat was het onderwerp op de presidentesvergadering in 2009. Ds. C.A. van Dieren sprak in de meditatie en het referaat naar aanleiding van de bergrede in Matthéüs 5 tot en met 7 over de grote Toeruster en de noodzaak van toerusting.

In de middagvergadering behandelden bondsbestuursleden enkele deelonderwerpen. Zo ging het over mogelijke onderwerpen, die geschikt zijn voor jongeren en ouderen, over de noodzaak van ambtelijke leiding en hoe alles georganiseerd kan worden.

We spraken met elkaar ook over de toekomst van onze vrouwenverenigingen. Het is belangrijk om oog te hebben voor veranderende omstandigheden en voor de behoeften van onze jonge vrouwen.

Een citaat:

Gebleken is, dat er onder onze jongere vrouwen, die veel meer gewend zijn om met elkaar allerlei (levens)vragen te bespreken, grote behoefte bestaat aan bezinning en sturing. (…) Daarom zijn we overtuigd van het belang om, naast allerlei activiteiten die op onze verenigingen plaatsvinden en van groot belang zijn en blijven, óók aandacht te besteden aan toerusting van onze vrouwen. Met elkaar nadenken over allerlei ethische kwesties, ontwikkelingen op medisch gebied of over de opvoeding van onze kinderen.

De brochure, waaruit bovenstaand citaat genomen is, is verkrijgbaar bij het Lectuurfonds.