Overige

Overige

Overige

Overige

Overige

Overige

Overige

Overige

Overige

Overige

Overige

Tabitha

‘Vrouwenpraet’ en ‘Pagina’s voor haar’ – zó was het…

Alhoewel de Tabitha nu al weer geruime tijd als los blad wordt uitgegeven, kent Tabitha al een lange geschiedenis. De eerste Landdag van de Meisjesverenigingen werd in 1948 gehouden. Over die Landdag (nu Bondsdag) schreef de secretaris van het Landelijk Verband van Jongelingsverenigingen, de heer H. Hoogendoorn, een uitvoerig verslag in ‘Daniël’, het jongerenblad. Dat deed hij jaar na jaar.

Vanaf 1962 kreeg het Landelijk Verband van Meisjes- en Vrouwenverenigingen het aanbod om zelf die ruimte ‘op vrouwelijke wijze’ in te vullen. Onder de rubriek ‘Gesprek met onze lezeressen’ konden we met onze vragen en moeilijkheden terecht bij ‘Johanna’. Later kreeg de rubriek een nieuw opschrift ‘Vrouwenpraet’. Sinds 1972 werd het ‘Pagina voor haar’. Die naam werd bedacht door ds. M. Golverdingen, toen jeugdwerkleider. Ruim vier jaar bleef deze situatie bestaan. Elke maand was er een ‘Tabitha’ bij de ‘Daniël’. Deze bijlage was niet los verkrijgbaar. Daar werd wel regelmatig naar gevraagd.

Door omstandigheden en in goed overleg met de redactie van Daniël is op zeker moment de stap naar zelfstandigheid gezet. Tabitha was niet langer een bijlage, maar een zelfstandig blad! Uitgegeven door de Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten.

Op de Bondsdag van 4 april 2017 werd het eerste blad gepresenteerd en als jubileumgeschenk aan alle aanwezigen uitgedeeld. Ds. A. Verschuure en dhr. L. Kroon (Jeugdbond) kregen een eerste exemplaar uitgereikt.